PIXI – MIDTVEJSRAPPORT 2017- PEER-STØTTE I REGION HOVEDSTADEN

Peer Støtte

PIXI - MIDTVEJSRAPPORT 2017- PEER-STØTTE I REGION HOVEDSTADEN

Version
Download205
Stock
Total Files1
Size418.54 KB
Create Datemaj 1, 2017
Last Updatedseptember 19, 2017

Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere i social- og behandlingspsykiatrien fra satspuljeprojektet
Peer-støtte i Region Hovedstaden.

Midtvejsrapporten er udarbejdet som en del af projektets fælles vidensindsamling og -grundlag og opsamler projektets foreløbige erfaringer med peer-støttemedarbejdere inden
for fire fokusområder henholdsvis målgrupper, opgaver, samarbejdsflader samt peer-støttens potentiale. Målet er at afdække de gevinster, peer-støtte potentielt giver for borgere og
arbejdspladser.

Rapporten slår bl.a. fast:
• At peer-støtte styrker arbejdspladsens fokus på recovery
• At peer-støtte har en forandrende effekt på både individ- og organisationsniveau
• At peer-støtte har en positiv effekt på tværs af indsatser, tilbud og for forskellige grupper borgere
• At peer-støtte giver borgere håb, mod på forandring og handlemuligheder


FileAction
Midtvejsrapport_pixi_layoutet - Peer Støtte i Region Hovedstaden.pdf  Download  

Download