Peer på en Recovery-skole

En del peers arbejder som undervisere på en recovery-skole, hvor undervisningen typisk gennemføres af en peer og en sundhedsfagligt uddannet medarbejder i fællesskab. Recovery-skoler skal styrke deltagernes håb, selvbestemmelse og muligheder i hverdagen og undervisningen er for både psykisk sårbare, pårørende og medarbejdere.

Der findes efterhånden Recovery-skoler i Region Hovedstaden, Roskilde, Region Midt, Vejle, Sjælland og flere andre steder

Af Gudmunda Arnardottir, underviser på Skolen for Recovery

Jeg er underviser på Skolen for Recovery i Region Hovedstaden Psykiatri, der er en af de mange recovery-skoler der er åbnet de seneste år. Vi er et team på seks, der består af to sygeplejersker og tre peers, som alle har en anden uddannelse ud over vores brugererfaring. Alle undervisere skolen har tidligere undervisningserfaring.

Jeg er selv uddannet skolelærer og har tre indlæggelser bag mig. Min rolle på skolen er at udvikle og undervise på kurser i fællesskab med en sundhedsfagligt uddannet kollega, og i mit team løser jeg en række andre opgaver.

Jeg er peerunderviser fordi jeg brænder for det. Her bliver min erfaring som lærer og peer begge tilgodeset. Jeg brænder for at rykke folk videre i deres recoveryproces, samtidig med at give de pårørende og ansatte et nyt perspektiv og håb for at man kan komme sig.

Siden skolen startede, har jeg været med til at udvikle og undervise på mange kurser siden vi startede i efteråret 2015. Når vi udvikler nye kurser følger vi en række kvalitetskriterier, der bl.a. handler om ikke at bruge stigmatiserende sprog, tydelig struktur i undervisningen, samt at det der tilbydes er undervisning, og ikke behandling.

Vores målgruppe er bred; patienter, pårørende og ansatte i Region Hovedstaden Psykiatri.

Vi har en fast struktur vi kører vores kurser efter, hvor vi lægger vægt på at kursisterne er aktive og bringer deres erfaring i spil. Netop fordi vi har så bred en målgruppe, sker der ofte noget helt særligt på holdene, end hvis man underviste de tre grupper hver for sig, hvor mange får en a-ha oplevelse. Jeg har set en del kursister som virkelig har rykket i deres recoveryproces, så mit job giver rigtig god mening.

Peer-underviser

For at kunne blive peer-underviser på Skolen for Recovery, lægger vi stor vægt på at man har en uddannelse eller erfaring med undervisning og formidling.

Jeg bruger min erfaring som tidligere patient i undervisningen, men begge undervisere har ansvar for gennemførelse af kurserne. Når vi forbereder os sammen, fylder min brugererfaring meget lidt, der er vi ligeværdige kolleger. Men derudover skal man kunne noget særligt, at sætte sig selv i spil, som inspiration for kursisterne samt være en makker med en sundhedsprofessionel.

Jeg er fastansat 32 timer ugentligt og får det samme i løn som en skolelærer.


Om Skolen for Recovery

I august 2015 startede de første kurser på Skolen for Recovery.

Samarbejdet mellem personer med erfaringer fra psykiatrien enten som patienter eller som medarbejdere er et bærende princip på skolen.

Alle undervisere på skolen har erfaringer fra psykiatrien enten som patienter eller som medarbejdere.

Alle kurser laves i et samarbejde mellem tidligere eller nuværende patienter og personale med baggrund i psykiatrien.

På alle kurser er der 2 undervisere med hver deres baggrund i og kendskab til psykiatrien.

Kurserne er gratis og for at deltage skal man være patient i Region Hovedstadens Psykiatri eller pårørende til en patient i Region Hovedstadens Psykiatri eller medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri.

Besøg Skolen for Recoverys hjemmeside