Løn og ansættelsesvilkår

Bemærk – det følgende bygger på ansættelser under projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden”
– og skal derfor kun ses som vejledende.

Som peer-støttemedarbejder er der tre former for lønnet ansættelse:

 • Ordinær ansættelse
 • Fleksjob ansættelse
 • Løntilskudsjob for førtidspensionister

Derudover kan du være tilknyttet som frivillig.

For alle tre ansættelsesformer gælder

 • Du ansættes lokalt hos den enkelte part i kommune eller region. Dette betyder også at løn, arbejdstider o. lign. aftales lokalt.
 • Hvis du er på fleksjob eller det er et løntilskudsjob skal du huske at orientere din sagsbehandler

Hvis du er ansat mere end 8 timer om ugen, er funktionærloven gældende for ansættelsen, herunder at de første tre måneder af ansættelsen gælder som prøvetid. Ferie afholdes i overensstemmelse med ansættelsesstedets regler

Dig & din leder

 • Du aftaler retningslinjer for tavshedspligt, dokumentation o. lign. med din leder
 • Du aftaler hvilke aktiviteter på arbejdspladsen du deltager i, og andre lokale forhold, med din leder

Din løn

 • Som det er nu, er egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery ikke en overenskomstmæssig anerkendt kompetence.
 • Det betyder, at med mindre du har en uddannelse, der skal gives overenskomstmæssig løn for i din region/kommune, vil du typisk blive ansat som ufaglært.
 • Det varierer, men nogle steder gives der tillæg for andre uddannelser m.m.

Hvor meget må du tjene?

For alle ansættelsesformer gælder, at hvis du modtager anden form for offentlige ydelser, er det dit ansvar at:

 • Være opmærksom på, hvor stor en indtægt, du kan have, uden at det påvirker andre områder af din økonomi.
  Du kan tjekke det samme med din  sagsbehandle, studievejleder eller lignende.
 • En indtægt kan fx påvirke boligstøtte, medicintilskud m.m.
 • Reglerne er forskellige, alt afhængig af om du er på førtidspension (ny/gammel ordning), SU, supplerende dagpenge eller anden form for ydelse.