Vil du arbejde som peer?

Alle, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og er kommet sig, har potentialet til at støtte andre i deres recoveryproces. Ofte kræver det dog en vis afstand til ens egne vanskeligheder, før man er i stand til at sætte sine erfaringer i spil til gavn for andre.

Her kan du læse om, hvad det krævede at være peer-støttemedarbejder i projekt ‘Peer-støtte i Region Hovedstaden.’ Projektet blev gennemført i samarbejde mellem region, kommuner og civilsamfund i perioden 2015-2018. Du har måske muligheden for at blive peer et andet sted, fx som recovery-mentor i Region Hovedstadens Psykiatri, en kommune eller i en forening.

Denne side henvender sig mest til dig, der overvejer selv at blive peer-støttemedarbejder – Se her, hvis du er leder eller kollega.

Hvad kræver det at være peer-støttemedarbejder?
Der er mange måder at være peer på, og derfor også mange forskellige krav. Hvis du er i tvivl om det overhovedet er noget for dig, kan du bruge dette spørgeskema til måske at blive mere afklaret med dig selv.

Veje til at blive peer-støttemedarbejder
Der er mange forskellige muligheder for at arbejde som peer. Nogle ansættes, andre er frivillige. Opgaverne kan også være forskellige, og man kan hedde meget forskelligt. Forskellen er især stor imellem at være lønnet og frivillig peer.

I dagligdagen vil dine opgaver som peer-støttemedarbejder foregå lokalt, der hvor du er ansat eller tilknyttet.

 • De lønnede stillinger som peer-støttemedarbejder slås op som helt almindelige stillinger man kan finde på Jobnet, Jobindex m.m. – søg på “peer” – “recovery-mentor” etc. Læs mere længere nede på siden om peer-indsatserne på Sjælland.
 • Du kan blive frivillig peer-støttemedarbejder mange steder. Kontakt de lokale foreninger, hvis du er interesseret i at være peer. Du kan læse mere om foreningerne på Fællesrådets hjemmeside og Det Sociale Netværks hjemmeside.

Et eksempel på at være frivillig peer finder du i Rudersdal i ‘Bro til hverdagslivet,’ som vi har haft den ære at være med til at starte op, men som nu vokser og udvikler sig på fantastiske nye måder. Følg med og bliv en del af det!

Besøg www.peers.nu


Christian – om at være peer

Christian er peer i Helsingør Kommune. Her fortæller ham om hverdagen blandt kollegaerne og hvad der er vigtigt for ham.

I projekt ‘Peer-støtte i Region Hovedstaden’ har region, kommuner og civilsamfund gennem deres partnerskab drøftet, hvilke kriterier der er vigtige for at man kan lykkes i sit arbejde som peer. Lokalt kan der være særlige forhold som er vigtige. Arbejder man fx i psykiatrien, kan egne erfaringer med indlæggelser spille en større rolle, end fx hvis man er frivillig i en forening.

De kriterier vi opstillede handlede især om at sikre, at man er nået dertil i sit liv, hvor man er klar til at arbejde med ens egne erfaringer på en måde, der aktivt bidrager til andres recovery.

Brug det følgende til at danne dig et billede af, hvad der ofte kræves for at blive peer.

 • Peer-støttemedarbejder i projekt Peer Støtte i Region Hovedstaden

  Du skulle som minimum have hvad der svarer til folkeskolens 9. klassens afgangsprøve og kunne varetage et job på mindst 15 timer om ugen.
  Derudover var der ingen krav om specifikke faglige kvalifikationer. Det er vigtigere, at du har relevante personlige kompetencer og modenhed. Det er ikke tilladt at være familiemæssigt relateret til de personer, der modtager peer-støtte.

 • Det forventes, at du

  – Har erfaring med og viden om psykiske vanskeligheder, rehabilitering og recovery
  – Har erfaring med og viden om det psykiatriske behandlingssystem og/eller de psykosociale tilbud i kommunerne.
  – Kan IT på brugerniveau
  – Har været i gang med din recovery proces i mindst et år
  – Kan samarbejde i teams og udvikle relationer
  – Kan motivere andre til udvikling
  – Kan tage ansvar og er samvittighedsfuld
  – Har en anerkendende tilgang til andre mennesker
  – Kan arbejde selvstændigt og inddrage egne erfaringer i samarbejdsforløb med borgere

 • Lokale forhold

  Da man som peer-støttemedarbejder kan blive ansat mange forskellige steder, kan der lokalt være særlige krav til dine kvalifikationer.

 • Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden (2015-2018)

  På peer-uddannelsen skulle du være ansat eller tilknyttet som peer-støttemedarbejder i en region, kommune eller bruger- og pårørendeforening. Det er din arbejdsplads eller organisation som meldte dig til uddannelsen.

 • Krav til peer-støtte opgaver på uddannelsen

  For at blive tilmeldt Peer-Uddannelsen skulle du have en ansættelse eller frivillige opgaver, der specificerer, at 2/3 af dine opgaver er peer-støtte opgaver. Det var for at sikre, at du får noget ud af undervisningen. Læs om typiske peer-hovedopgaver her

 • Hvis du blev peer-støttemedarbejder - hvad så?

  Du ansættes lokalt og dine opgaver aftales med din leder. Du blev tilbudt deltagelse på Peer-uddannelsen og netværksgrupper for peers.

HVOR MANGE PEERS KENDER DU?

For at skabe et overblik over peer-indsatserne på Sjælland har vi i dette hæfte beskrevet en række af de forskellige peer-baserede tilbud, undervisningsforløb og foreninger, der var i 2017. Klik for at downloade

Der kommer løbende nye uddannelser. Tjek Peer-Netværkets hjemmeside for at følge med, på www.peernet.dk


Mere information

Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Helsingør og Rudersdal har sammen med Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk ansat tidligere brugere af psykiatrien. Læs mere.

Ledte du efter noget andet?

Et partnerskab på tværs

Projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden” drives som et partnerskabsprojekt mellem region, kommuner og bruger- og pårørendeforeninger. Partnerskabet består af Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk.

Projektet finansieres af midler fra satspuljeaftalen i 2014, hvor der til dette projekt er givet 9,3 millioner til at forsøge med peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser. Bevillingen løber i perioden 2015-2018, og Foreningen Det Sociale Netværk huser sekretariatet.

Læs mere om partnerne