Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer fra Peer uddannelsen 2018

 • Intromodul 1: Hvad er peer-støtte?
 • Intromodul 2: Livshistoriefortælling del 1
 • Livshistoriefortælling del 2
 • Den gode peer-relation
 • Gruppefacilitering – peer baserede gruppeforløb
 • Fem veje til et godt liv
 • Brobygning til hverdagslivet
 • Dialog om diagnoseforståelse og recovery
 • Styrk din stemme
 • Robusthed
 • Når du taler med kroppen

De materialer du her kan downloade, har været anvendt på Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden i 2018. Læs mere i Læreplanen om uddannelsen. Læreplanen indgår i oplægget til en national uddannelsesramme for Peer-Uddannelser.

Visse filer er beskyttet med password, da underviserne har ønsket det sådan. Deltagerne på uddannelsen har fået tilsendt passwordet i informationsmail. Passwordet kan desværre ikke rekvireres, da projektet er afsluttet den 30. juni 2018.

Copyright 2018 Projekt Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Intromodul 1

  Livshistoriefortællinger

    Se også “Liv i fokus”

    Den gode peer-relation

    Gruppefacilitering – peer baserede gruppeforløb

     På Peer-Uddannelsen inddrages “Dialoghåndbogen” ofte. I den kan du finde værktøjer til dialogisk kommunikation i praksis, indsigt i rollen som facilitator og 18 konkrete aktiviteter, der egner sig til dialogworkshops.

     Fem veje til et godt liv

     Brobygning til hverdagslivet

     Styrk din stemme

     Robusthed

     Når du taler med kroppen