Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer fra Peer uddannelsen 2018

 • Intromodul 1: Hvad er peer-støtte?
 • Intromodul 2: Livshistoriefortælling del 1
 • Livshistoriefortælling del 2
 • Den gode peer-relation
 • Gruppefacilitering – peer baserede gruppeforløb
 • Fem veje til et godt liv
 • Brobygning til hverdagslivet
 • Dialog om diagnoseforståelse og recovery
 • Styrk din stemme
 • Robusthed
 • Når du taler med kroppen

De materialer du her kan downloade, har været anvendt på Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden i 2018. Læs mere i Læreplanen om uddannelsen. Læreplanen indgår i oplægget til en national uddannelsesramme for Peer-Uddannelser.

Visse filer er beskyttet med password, da underviserne har ønsket det sådan. Deltagerne på uddannelsen har fået tilsendt passwordet i informationsmail. Passwordet kan desværre ikke rekvireres, da projektet er afsluttet den 30. juni 2018.

Copyright 2018 Projekt Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Intromodul 1

[wpdm_category id=”Intromodul 1″ cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

Livshistoriefortællinger

[wpdm_category id=”intromodul-2-livshistoriefortaelling-del-1″ cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″] [wpdm_category id=”livshistoriefortaelling” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

Se også “Liv i fokus”

Den gode peer-relation

[wpdm_category id=”den-gode-peer-relation” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

Gruppefacilitering – peer baserede gruppeforløb

[wpdm_category id=”gruppefacilitering,” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

På Peer-Uddannelsen inddrages “Dialoghåndbogen” ofte. I den kan du finde værktøjer til dialogisk kommunikation i praksis, indsigt i rollen som facilitator og 18 konkrete aktiviteter, der egner sig til dialogworkshops.

Fem veje til et godt liv

[wpdm_category id=”fem-veje-til-et-godt-liv” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

Brobygning til hverdagslivet

[wpdm_category id=”brobygning-til-hverdagslivet” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

[wpdm_category id=”dialog-om-diagnoseforstaaelse-og-recovery” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

Styrk din stemme

[wpdm_category id=”styrk-din-stemme” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

Robusthed

[wpdm_category id=”robusthed” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]

Når du taler med kroppen

[wpdm_category id=”naar-du-taler-med-kroppen” cols=”1″ toolbar=0 desc=1 item_per_page=10 template=”56abb6a8020d8″]