Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden

Peer-uddannelsen skal give flere mennesker mulighed for at komme sig.

Peer-Uddannelsen tilbyder undervisning, der kombinerer faglig og erfaringsbaseret viden om recovery, peer-støtte og organisatorisk recoveryorientering.

For deltagere og deres organisationer skal Peer-Uddannelsen være en unik mulighed for at styrke praksis, med udgangspunkt i borgerens håb, selvbestemmelse og muligheder.


PEER-UDDANNELSEN I REGION HOVEDSTADEN TILBYDER UNDERVISNING TIL:
 • Lønnede peer-støttemedarbejdere
  i civile, regionale eller kommunale tilbud, herunder peers i praktik
 • Frivillige peer-støttemedarbejdere
  i civile regionale og kommunale tilbud
 • Kollegaer til lønnede eller frivillige peer-støttemedarbejdere
  i civile, regionale eller kommunale tilbud

Undervisningen foregår primært som fællesundervisning på tværs af de tre grupper. Af hensyn til den fælles læreproces anbefales det, at peer(s) og kollegaer deltager på uddannelsen samtidig.

Det er muligt for kollegaer at tage uddannelsen før den eller de peer(s) man er kollega til.

MÅLET ER, AT DELTAGERNE SÆTTES I STAND TIL AT:

Fremme borgerens personlige recovery,
ved at:

 • Bidrage til at skabe håb for borgeren
 • Dele viden om at det er muligt at komme sig og veje dertil
 • Fremme selvbestemmelse hos borgeren
 • Opbygge ligeværdige relationer til borgeren
 • Bidrage til at skabe meningsfuldhed for borgeren
 • Øge borgerens muligheder for at udvikle værdsatte sociale roller
 • Bidrage til at styrke samarbejdet med andre faggrupper

Agere og navigere i peer-rollen,
ved at:

 • Kende peer-støttens grundelementer
 • Vurdere, udvælge og kommunikere handlinger på af egne erfaringskompetencer
 • Agere og navigere i rollen som peer i forhold til både borgere, kollegaer og placeringen i organisationen
 • Kende tilgange til at etablere og vedligeholde relationer til borgere og kollegaer
 • Have opmærksomhed på egen trivsel og arbejdsforhold

Styrke organisationers
recovery-orientering, ved at:

 • Fastholde fokus på borgerens ressourcer og muligheder
 • Øge forståelsen af borgerens perspektiv
 • Bidrage til at organisationen videreudvikler en recoveryorienteret tilgang til borgerne
 • Bidrage til et tættere samarbejde mellem aktører fra forskellige sektorer

DET LÆRER MAN AT ARBEJDE MED:

 • Individuel peer-støtte
  Individuel peer-støtte er individuelle samtaleforløb med brugere/patienter. Individuelle samtaleforløb etableres ved en fælles aftale mellem borgeren og peer-støttemedarbejderen om at indgå et samarbejde, og samtaleforløbende kan have forskelligt indhold alt efter borgerens behov og ønsker.
 • Gruppebaseret peer-støtte
  Ved gruppebaseret peer-støtte planlægger og gennemfører peer-støttemedarbejderen recovery-understøttende gruppeforløb. Gruppeforløbende etableres ved en fælles aftale mellem peer-støttemedarbejderen og et antal borgere, der ønsker at deltage i gruppen, om at opstarte en samtalerække med et særligt fokus.
  Gruppeforløb laves enten som en ny aktivitet eller som en videreudvikling af eksisterende aktiviteter – og eventuelt i samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen.
 • Indgå i organisationens forandringsprocesser

ADGANGSKRAV:

 • For peers:
  • For at blive optaget på uddannelsen skal du arbejde med peer-støtte i et civilt, regionalt eller kommunalt tilbud.
  • 2/3 af dine arbejdsopgaver skal være typiske peer-opgaver.
  • Du kan læse mere om typiske peer-opgaver her.
 • Er du kollega: Du skal arbejde i samme team eller afsnit som peer-støttemedarbejderen.

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” drives af et partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger.

Det sikrer at uddannelsen er relevant på tværs af sektorer, uanset om en kursist er peer i behandlingspsykiatrien, frivillig i en forening eller kollega til en peer-støttemedarbejder i en kommune.

Bemærk:
For hver lønnet, der tilmeldes uddannelsen, skal der tilmeldes min. en kollega. Dette understøtter udviklingen af peer-støttens rolle og praksis i organisationen. Tilmeldes flere peers fra samme arbejdssted, kan dette fraviges.
Hvorfor skal der kollegaer med på uddannelsen?

DELTAGERBETALING:

Priserne for tilmelding til peer-uddannelsen dækker de obligatoriske moduler:

 • Lønnede peers: 12.995 (52 timer/13 undervisningsdage)
 • Frivillige peers: 5.995 (28 timer/7 undervisningsdage)
 • Kolleger: 3.995 (15 timer/3 undervisningsdage)

Priserne pålægges ikke moms.

Ved tilmelding til Peer-uddannelsen opnås samtidig adgang til de valgfri moduler uden beregning.

Skal du tilmelde mere end én peer, kan der udarbejdes et tilbud.

For projektets partnere er det gratis at tilmelde deltagere. Projektets partnere er:

 • Region Hovedstadens Psykiatri
 • Københavns Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden
 • Det Sociale Netværk

Efter aftale med partnerne, sker tilmelding direkte til Peer-uddannelsen, hvorefter vi samler tilmeldingerne og melder tilbage til hver partner.

Læs mere om projektets partnerne

TILMELDING:

Tilmelding skal ske direkte til uddannelsen. Er du frivillig kan du enten selv tilmelde dig, eller den organisation du er frivillig i, kan tilmelde dig.

Er du i tvivl om hvordan du tilmelder dig, bedes du kontakte kontakte uddannelsesansvarlig Laura Nygaard: ln@detsocialenetvaerk.dk, tlf. 31 14 37 60

Gå til tilmeldingssiden, hvor du kan downloade tilmeldingsskemaer.

TILMELDINGSFRISTER:

HoldTilmeldingsfrist
Basisforløb
Januar
20. November
Basisforløb
Maj
5. April
Basisforløb
September
5. August

Læs mere om datoer og moduler her. Oprettelse af de enkelte moduler forudsætter tilstrækkeligt antal tilmeldte.

DOWNLOAD INFORMATION OM PEER-UDDANNELSEN:

SÅDAN FOREGÅR DET:

Peer-Uddannelsen er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der tages sideløbende med ens daglige opgaver på den arbejdsplads eller organisation man er tilknyttet. For partnerne i projekt Peer-støtte er det besluttet, at den tid, der bruges på uddannelsen, tæller som arbejdstid. For andre aftales det mellem leder og deltager ud fra lokal praksis

 • Peer-uddannelsen er bygget op i obligatoriske og valgfri moduler.
 • Uddannelsen indledes med et obligatorisk introduktionsforløb på 3-4 dage afhængig af, om man er peer eller kollega. Derefter består uddannelsen af både obligatoriske og valgfri moduler.
 • Undervisningstiden er fire timer pr dag, med ekstratimer for kollegaer og lønnede peers på introduktionsforløbet. Fire timer er lang tid for nogle deltagere, og kort tid for andre. Timetallet er valgt for at udvise rimelig tilpasning, så alle får et udbytte af undervisningen.
 • Hvilke moduler der er obligatoriske, afhænger af, om man er lønnet peer, frivillig peer eller kollega. Det tilstræbes at alle tre målgrupper deltager sammen på flest mulige moduler.
 • Du tilrettelægger selv dit kursusforløb, og kan tage modulerne, så det passer med dine andre opgaver.

For at gennemføre uddannelsen skal:

 • Samtlige obligatoriske moduler være gennemført senest ét år efter uddannelsesstart.
 • Du skal have deltaget 80% af tiden på de moduler du har meldt dig til.

Som en del af uddannelsen tilbydes alle peers plads i en netværksgruppe med fokus på læring.
Netværksgrupperne gennemføres i samarbejde med Peernetværket Danmark.

HVEM UNDERVISER PÅ UDDANNELSEN:
Undervisningen ledes af undervisere med egne levede erfaringer. Derudover er der eksterne undervisere på en række moduler


Klik for at se datoer & moduler på Peer-Uddannelsen

Hjemmesiden opdateres løbende med oplysninger om indhold på uddannelsen, datoer for de enkelte moduler, pris og tilmelding.

Der tages forbehold for ændringer. Oprettelsen af de de enkelte moduler forudsætter tilstrækkeligt med tilmeldte.

Har du yderligere spørgsmål, kontakt uddannelsesansvarlig Laura Nygaard:

Tlf.: 31 14 37 60 | Mail: ln@detsocialenetvaerk.dk