Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden

Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden er et tilbud til både lønnede og frivillige peer-støttemedarbejdere samt kollegaer til peers. Her kan du læse mere om uddannelsen, tilmeldingsfrister m.m.

Peer-Uddannelsen drives af sats-puljeprojektet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”


PEER-UDDANNELSEN I REGION HOVEDSTADEN
TILBYDER UNDERVISNING TIL:

 • Lønnede peer-støttemedarbejdere
  i civile, regionale eller kommunale tilbud, herunder
  peers i praktik
 • Frivillige peer-støttemedarbejdere
  i civile regionale og kommunale tilbud
 • Kollegaer til lønnede eller frivillige peer-støttemedarbejdere
  i civile, regionale eller kommunale tilbud

Undervisningen foregår primært som fællesundervisning på tværs af de tre grupper.

DELTAGERNE FÅR:

 • Viden om forskellige forståelser af peer-støtte – ud fra både etableret viden på området og deltagernes egne erfaringer
 • Kompetencer i lave individuel peer-støtte og medvirke til gruppeforløb, med udgangspunkt i relevante værktøjer – herunder ‘Guide til et godt hverdagsliv,’ livshistoriefortælling og de ‘5 veje til et godt liv”
 • Der arbejdes med, hvor peer-støtte bliver en del af organisationen på en god måde og støtte op om de øvrige udviklingsprocesser i organisationen

UDDANNELSENS FORMÅL:

På uddannelsen klædes deltagerne på til at arbejde med peer-støtte – enten direkte i kontakten til borgerne eller som kollegaer til en peer.

FORMÅLET ER, AT DELTAGERNE:

 • Kan tage udgangspunkt i borgerens ønsker og holdninger, og derfra bringe sine erfaringer i spil, når det giver mening
 • Hvile i rollen som peer/kollega til peer, dvs. være afklaret med sine arbejdsopgaver, hvordan man bruger sig selv, og hvordan man støtter op om peer-rollen
 • Samarbejde om at sikre fokus på recovery i organisationen

ADGANGSKRAV:

 • For peers:
  • For at blive optaget på uddannelsen skal du arbejde med peer-støtte i et civilt, regionalt eller kommunalt tilbud.
  • 2/3 af dine arbejdsopgaver skal være typiske peer-opgaver.
  • Du kan læse mere om typiske peer-opgaver her.
 • Er du kollega: Du skal arbejde i samme team eller afsnit som peer-støttemedarbejderen.

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” drives af et partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger. Det sikrer at uddannelsen er relevant på tværs af sektorer, uanset om en kursist er peer i behandlingspsykiatrien, frivillig i en forening eller kollega til en peer-støttemedarbejder i en kommune.

Bemærk:
For hver lønnet, der tilmeldes uddannelsen, skal der tilmeldes min. en kollega. Dette understøtter udviklingen af peer-støttens rolle og praksis i organisationen. Tilmeldes flere peers fra samme arbejdssted, kan dette fraviges.
Hvorfor skal der kollegaer med på uddannelsen?

DELTAGERBETALING:

Priserne for tilmelding til peer-uddannelsen dækker de obligatoriske moduler:

 • Lønnede peers: 12.995 (52 timer/13 undervisningsdage)
 • Frivillige peers: 5.995 (28 timer/7 undervisningsdage)
 • Kolleger: 3.995 (15 timer/3 undervisningsdage)

Priserne pålægges ikke moms.

Ved tilmelding til Peer-uddannelsen opnås samtidig adgang til de valgfri moduler uden beregning.

Skal du tilmelde mere end én peer, kan der udarbejdes et tilbud.

For projektets partnere er det gratis at tilmelde deltagere. Projektets partnere er:

 • Region Hovedstadens Psykiatri
 • Københavns Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden
 • Det Sociale Netværk

Efter aftale med partnerne, sker tilmelding direkte til Peer-uddannelsen, hvorefter vi samler tilmeldingerne og melder tilbage til hver partner.

Læs mere om projektets partnerne

TILMELDING:

Tilmelding skal ske direkte til uddannelsen. Er du frivillig kan du enten selv tilmelde dig, eller den organisation du er frivillig i, kan tilmelde dig.

Er du i tvivl om hvordan du tilmelder dig, bedes du kontakte kontakte uddannelsesansvarlig Laura Nygaard: ln@detsocialenetvaerk.dk, tlf. 31 14 37 60

Gå til tilmeldingssiden, hvor du kan downloade tilmeldingsskemaer.

TILMELDINGSFRISTER:

HoldTilmeldingsfrist
Basisforløb
Januar
20. November
Basisforløb
Maj
5. April
Basisforløb
September
5. August

Læs mere om datoer og moduler her. Oprettelse af de enkelte moduler forudsætter tilstrækkeligt antal tilmeldte.


Det lærer man at arbejde med:

 • Individuel peer-støtte
  Individuel peer-støtte er individuelle samtaleforløb med brugere/patienter. Individuelle samtaleforløb etableres ved en fælles aftale mellem borgeren og peer-støttemedarbejderen om at indgå et samarbejde, og samtaleforløbende kan have forskelligt indhold alt efter borgerens behov og ønsker.
 • Gruppebaseret peer-støtte
  Ved gruppebaseret peer-støtte planlægger og gennemfører peer-støttemedarbejderen recovery-understøttende gruppeforløb. Gruppeforløbende etableres ved en fælles aftale mellem peer-støttemedarbejderen og et antal borgere, der ønsker at deltage i gruppen, om at opstarte en samtalerække med et særligt fokus.
  Gruppeforløb laves enten som en ny aktivitet eller som en videreudvikling af eksisterende aktiviteter – og eventuelt i samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen.
 • Indgå i organisationens forandringsprocesser

Sådan foregår det:

Peer-uddannelsen gennemføres som en deltids-uddannelse, du tager sideløbende med, at du har opgaver som peer-støttemedarbejder eller er kollega til en peer. Den tid du bruger på uddannelsen tæller typisk som arbejdstid.

 • Peer-uddannelsen er bygget op i obligatoriske og valgfri moduler.
 • Basismodulet udbydes tre gang årligt – januar, maj og juni, og skal gennemføres som det første.
 • Efter basismodulet, er visse moduler obligatoriske, mens andre frit kan tilvælges.
 • Du tilrettelægger selv dit kursusforløb, og kan tage modulerne, så det passer med dine andre opgaver.

For at gennemføre uddannelsen skal:

 • Samtlige obligatoriske moduler være gennemført senest ét år efter uddannelsesstart.
 • Du skal have deltaget 80% af tiden på de moduler du har meldt dig til.

Som en del af uddannelsen tilbydes alle peers plads i en netværksgruppe med fokus på læring.
Netværksgrupperne gennemføres i samarbejde med Peernetværket Danmark.

Hvem underviser på uddannelsen:
Undervisningen ledes af undervisere med egne levede erfaringer. Derudover er der eksterne undervisere på en række moduler

Tre eksempler på uddannelsesforløb:
Her kan du se tre eksempler på uddannelsesforløb. Hvis du har svært ved at læse det på skærmen, kan du downloade kususplanen.

For lønnede peer-støttemedarbejdere - Eksempel på uddannelsesforløb
For frivillig ulønnede peer-støttemedarbejdere - Eksempel på uddannelsesforløb
For kollegaer til peer-støttemedarbejdere - Eksempel på uddannelsesforløb

Se:

Eller download:

Kursusplan - Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden 2017 1.26 MB 119 downloads

Her kan du finde datoer og en beskrivelse af de moduler der indgår i peer-uddannelsen....

Om Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden 1.26 MB 54 downloads

...

Hjemmesiden opdateres løbende med oplysninger om indhold på uddannelsen, datoer for de enkelte moduler, pris og tilmelding.

Der tages forbehold for ændringer. Oprettelsen af de de enkelte moduler forudsætter tilstrækkeligt med tilmeldte.

Har du yderligere spørgsmål, kontakt uddannelsesansvarlig Laura Nygaard:

Tlf.: 31 14 37 60 | Mail: ln@detsocialenetvaerk.dk