Tilmelding til Peer-uddannelsen

DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT TILMELDE SIG PEER-UDDANNELSEN I 2018

Bemærk:
For hver lønnet peer, der tilmeldes uddannelsen, skal der også tilmeldes min. en kollega. Dette understøtter udviklingen af peer-støttens rolle og praksis i organisationen. Tilmeldes flere peers fra samme organisation, kan I selv vælge om en eller flere kollegaer skal tilmeldes uddannelsen.

Vær opmærksom på:

 • Er du lønnet peer eller kollega, skal du være opmærksom på, at aftale tilmelding med din leder.
 • Er du frivillig kan du enten selv tilmelde dig, eller organisationen du er frivillig i, kan tilmelde dig.

Er du i tvivl om hvordan du tilmelder dig, bedes du kontakte os.

Læs mere om peeruddannelsen her


BEMÆRK _ DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT TILMELDE SIG PEER-UDDANNELSEN HER. VI VENDER TILBAGE MHT HVORDAN DU TILMELDER DIG
I 2019.

Du er velkommen til at downloade et tilmeldingsskema og se,
hvordan uddannelsen foregår:

Uddannelsesansvarlig
Laura Nygaard
ln@detsocialenetvaerk.dk
tlf. 31 14 37 60

Her skal du bl.a. skrive hvilke moduler, du gerne vil deltage i.

Det udfyldte tilmeldingsskema sendes til uddannelsesansvarlig
Laura Nygaard på ln@detsocialenetvaerk.dk


Tidsfrister:

Basisforløb gennemføres i januar, maj og september.

Tilmeldingsfristerne er:

HoldTilmeldingsfrist
Basisforløb
Januar
20. November
Basisforløb
Maj
5. April
Basisforløb
September
5. August

Læs mere om datoer og moduler her. Oprettelse af de enkelte moduler forudsætter tilstrækkeligt antal tilmeldte.


 


Deltagerbetaling:

For projektets partnere er det gratis at tilmelde deltagere til Peer-Uddannelsen.

Priserne for tilmelding til peer-uddannelsen dækker de obligatoriske moduler:

 • Lønnede peers: 12.995 (52 timer/13 undervisningsdage)
 • Frivillige peers: 5.995 (28 timer/7 undervisningsdage)
 • Kolleger: 3.995 (15 timer/3 undervisningsdage)

Priserne pålægges ikke moms.

Ved tilmelding til Peer-uddannelsen opnås samtidig adgang til
de valgfri moduler uden beregning.

Skal du tilmelde mere end én peer, kan der udarbejdes et tilbud.

Er du i tvivl om tilmelding til uddannelsen – eller har du andre spørgsmål – bedes du kontakte os.

Projektets partnere er:

 • Region Hovedstadens Psykiatri
 • Københavns Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden
 • Det Sociale Netværk

Læs mere om partnerne