Tilmelding til Peer-uddannelsen

Tilmelding:
Tilmelding skal ske direkte til uddannelsen.

 • Er du lønnet peer eller kollega, skal du være opmærksom på, at aftale tilmelding med din leder.
 • Er du frivillig kan du enten selv tilmelde dig, eller den organisation du er frivillig i, kan tilmelde dig.

Bemærk:
For hver lønnet, der tilmeldes uddannelsen, skal der tilmeldes min. en kollega. Dette understøtter udviklingen af peer-støttens rolle og praksis i organisationen. Tilmeldes flere peers fra samme arbejdssted, kan dette fraviges.

Er du i tvivl om hvordan du tilmelder dig, bedes du kontakte os.

Læs mere om peeruddannelsen her


Tilmeldingsskemaer:

Når du tilmelder dig, skal du udfylde et tilmeldingsskema. Disse er for september holdet 2017:

TIlmeld dig til:

Uddannelsesansvarlig
Laura Nygaard
ln@detsocialenetvaerk.dk
tlf. 31 14 37 60

Her skal du bl.a. skrive hvilke moduler, du gerne vil deltage i.

BEMÆRK: Der har været problemer med tilmeldingsskemaerne – derfor har vi lagt dem ud i Word (3. april). Oplever du stadig problemer bedes du kontakte Laura Nygaard

Det udfyldte tilmeldingsskema sendes til uddannelsesansvarlig
Laura Nygaard på ln@detsocialenetvaerk.dk


Tidsfrister:

Basisforløb gennemføres i januar, maj og september.

Tilmeldingsfristerne er:

HoldTilmeldingsfrist
Basisforløb
Januar
20. November
Basisforløb
Maj
5. April
Basisforløb
September
5. August

Læs mere om datoer og moduler her. Oprettelse af de enkelte moduler forudsætter tilstrækkeligt antal tilmeldte.


 


Deltagerbetaling:

Priserne for tilmelding til peer-uddannelsen dækker de obligatoriske moduler:

 • Lønnede peers: 12.995 (52 timer/13 undervisningsdage)
 • Frivillige peers: 5.995 (28 timer/7 undervisningsdage)
 • Kolleger: 3.995 (15 timer/3 undervisningsdage)

Priserne pålægges ikke moms.

Ved tilmelding til Peer-uddannelsen opnås samtidig adgang til de valgfri moduler uden beregning.

Skal du tilmelde mere end én peer, kan der udarbejdes et tilbud.

For projektets partnere er det gratis at tilmelde deltagere.

Se hvem der er projektets partnere til højre:

Er du i tvivl om tilmelding til uddannelsen – eller har du andre spørgsmål – bedes du kontakte os.

Projektets partnere er:

 • Region Hovedstadens Psykiatri
 • Københavns Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden
 • Det Sociale Netværk

Læs mere om partnerne