Guide til et godt hverdagsliv

DOWNLOAD GUIDE & REDSKABER

‘Guide til et godt hverdagsliv’  henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med egne eller andres recovery-processer. Guiden er skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommuner i Region Hovedstaden.

‘Guide til et godt hverdagsliv’ er et af peer-støttemedarbejdernes faste arbejdsredskaber.
Det er gratis at downloade og bruge guiden.

“Guide til et godt hverdagsliv” skal bidrage til, at man selv kan arbejde for at komme sig og genskabe et godt hverdagsliv i og udenfor behandlingsforløb. Derfor skal “Guide til et godt hverdagsliv” skabe håb, synliggøre ens muligheder, og være med til at man selv kan deltage og tage beslutninger i det der sker.

Spørger du mennesker, der selv har erfaring med at komme sig, fortæller de, at god hjælp
består af mere end den rigtige medicin. De fortæller om en hjælp, hvor de selv har haft noget
at sige og har følt sig som en del af det, der foregik. En hjælp, der har givet mening for dem
– og som er foregået på et sprog, hvor de selv har kunnet være med. Derfor lavede vi guiden.

DOWNLOAD UNDERVISNINGSVEJLEDNING

Vejledningen beskriver syv forskellige emner. Der kan undervises i et enkelt tema, eller de syv emner kan gennemgås som et samlet forløb. Hver gruppesession varer en til to timer. Gruppedynamikken fungerer bedst, når der er minimum otte deltagere, men grupperne kan sagtens bestå af færre personer.

Vejledningen indeholder forslag til rammer, undervisningsprogram, materialer, evaluering af undervisningen m.m.

Her kan du downloade de seks redskaber
fra guiden i printervenligt format: