Peer-to-peer for pårørende

Som pårørende har man ofte lige så meget brug for at arbejde med at komme sig, som den man er pårørende for.

Det betyder, at man typisk kan have stor gavn af viden og færdigheder, der støtter en i at finde sine ressourcer. Derudover kan det være en stor styrke at danne netværk med andre pårørende.

Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende til en person med psykisk sårbarhed eller med en psykisk lidelse, her kaldet ‘Guiden for pårørende,’ er en håndbog på 24 sider.

Guides budskab er, at det er muligt at genskabe en god og meningsfuld hverdag. Såvel for personen med psykisk sårbarhed eller en psykisk lidelse som for den pårørende.

Guiden er en arbejdsbog man som pårørende kan bruge på egen hånd eller sammen med andre pårørende.

7 redskaber til pårørende

I Guiden for pårørende anvendes en del redskaber, som også bruges i ”Guide til et godt hverdagsliv – kom dig af en psykisk lidelse”.

Ved hjælp af redskaberne kan den pårørende få øje på egne resurser og milepæle. Det er vigtigt
for at forstå egen situation, og hvad der kan gøres, for at du som pårørende også har et godt hverdagsliv.

De tre pejlemærker håb, selvbestemmelse og muligheder er centrale – også for pårørende

Der holdes recovery-cafeer for pårørende jævnligt i Region Hovedstaden – følg med på Facebook


Hvem står bag

‘Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende til en person med psykisk sårbarhed eller med en psykisk lidelse’ er udgivet af SIND Hovedstadens Regionskreds

Guiden er skrevet af Birgitte Glifberg og Klavs Serup Rasmussen i fælleskab med andre frivillige pårørende, ud fra ”Guide til et godt hverdagsliv – kom dig af en psykisk lidelse

BESTILLING:

Kontakt Kirsten Elise Hove på:
Mail: sindhovedstaden@gmail.dk
Telefon: 23 26 03 10.