Liv i Fokus – Livshistoriefortællinger

LIVSHISTORIEFORTÆLLING er en metode i psykosocial rehabilitering. Den har udviklet sig over de sidste 10 år og har også internationalt en solid videnbase under sig. Metoden kan skabe ny mening og sammenhæng i et menneskes liv og kan derfor hjælpe vedkommende med at komme videre i sin recoveryproces.

I bogen “Livshistoriefortællinger” præsenteres metoder og erfaringer. Redaktør er Jonas Gustafsson som gennem alle årene har været motor i udviklingsarbejdet. Jonas Gustafsson har også deltaget i at udvikle modulet Livshistoriefortællinger på Peer-Uddannelsen.

Se også Socialstyrelsens Vidensportal om Livshistoriefortællinger

– Her kan du læse mere om, hvordan Socialstyrelsen foreslår en hel organisation at gribe det an, hvis den vil arbejde systematisk med livshistoriefortællinger.

Hvis du vil arbejde med Livshistoriefortællinger, kan du kontakte deltagerne i Livshistorienetværket eller besøge www.lifo.dk

Du kan læse mere her: