Liv i Fokus – Livshistoriefortællinger

LIVSHISTORIEFORTÆLLING er en metode i psykosocial rehabilitering. Den har udviklet sig over de sidste 10 år og har også internationalt en solid videnbase under sig. Metoden kan skabe ny mening og sammenhæng i et menneskes liv og kan derfor hjælpe vedkommende med at komme videre i sin recoveryproces.

I bogen “Livshistoriefortællinger” præsenteres metoder og erfaringer. Redaktør er Jonas Gustafsson som gennem alle årene har været motor i udviklingsarbejdet. Jonas Gustafsson har også deltaget i at udvikle modulet Livshistoriefortællinger på Peer-Uddannelsen.

Se også Socialstyrelsens Vidensportal om Livshistoriefortællinger

– Her kan du læse mere om, hvordan Socialstyrelsen foreslår en hel organisation at gribe det an, hvis den vil arbejde systematisk med livshistoriefortællinger.

Fra Peer-Uddannelsen (kræver password, da Jonas Gustafsson har bedt os om det, kontakt os, hvis du mangler det):