Recovery-redskaber

Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden anvender følgende recovery-redskaber i  2017:

– “Guide til et godt hverdagsliv”
– “Liv i Fokus”
– “De fem veje til et godt liv”

Redskaberne kan bruges direkte sammen med en borger/bruger/patient.

Du kan også bruge materialerne fx i et gruppeforløb som du måske har sammen med en kollega.

Redskaberne kan også anvendes på egen hånd, af alle, der har lyst og interesse herfor.

Gå til: download
materialer fra selve
undervisningen.


Guide til et godt hverdagsliv

’Guide til et godt hverdagsliv’ henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med egne eller andres recovery-processer.

“Guide til et godt hverdagsliv” er en grundbog på Peer-Uddannelsen, og udleveres til undervisningen.Læs mere og download undervisningsvejledning
og redskaber fra guiden.


LIV I FOKUS

Livshistoriefortællinger kan skabe ny mening og sammenhæng i et menneskes liv, og kan hjælpe med recoveryprocessen.

“Livhistoriefortællinger” er en grundbog på Peer-Uddannelsen, og udleveres til undervisningen.

 

Du kan downloade materialer fra undervisningen i Livshistoriefortællinger på  materialesidenFem veje til et godt liv

Fem enkle principper, der bygger på veldokumenteret viden, som kan bruges af alle. Der er ingen grundbog – men der undervises i at arbejde med de fem veje til et godt liv.

 


Se Rudersdal Kommunes informationspjece om de fem veje til et godt liv


Flere metoder

Ud over de recoverymetoder, der introduceres i undervisningen, er der en række andre
gode metoder og redskaber, der er relevante at anvende i arbejdet som peer:


Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende til en person med psykisk sårbarhed eller med en psykisk lidelse En håndbog på 24 sider.

Som pårørende har man lige så meget brug for at arbejde med at komme sig, som den man er pårørende for. Det betyder, at man har brug for viden og færdigheder, der er med til at man finder sine egne ressourcer. Og man har brug for at danne netværk med andre pårørende, hvor man kan finde støtte.

Læs mere, download guiden
og de syv redskaber


Udskrivningsguiden ”Når du skal udskrives” indeholder lettilgængelig information om, hvordan man bedst muligt forbereder sig på sin udskrivelse, når man er indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit i Region Hovedstaden. Guiden er skrevet af tidligere patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien.

Udskrivningsguiden skal udleveres til alle patienter, der er indlagt i mere end syv døgn, i Region Hovedstadens Psykiatri.

Download Udskrivningsguiden (Region Hovedstadens version)

Download undervisningsvejledning til gruppeforløb

Se mere på www.udskrevet.dk


At arbejde recovery-orienteret
– hvad vil det sige?

De tre recovery-pejlemærker

Recovery – eller ‘at komme sig’ som det hedder på dansk – er en personlig individuel proces.

Som peer kan du ikke “recover” et andet menneske,  men det du gør, kan fremme eller hæmme en recovery proces.

Der er efterhånden solid viden om, hvad der understøtter  recovery og en lang række guidelindes.

Engelske REFOCUS pegede i 2011 på, at en recovery-orienteret praksis skal kunne:

 • Fremme medborgerskab
 • Sikre kultur og rammebetingelser som muliggør forandringer
 • Støtte borgernes egne recovery-mål
 • Samarbejde baseret på partnerskab og ligeværd

For at støtte andre mennesker i deres recovery er der efterhånden mange måder, metoder og veje at gå. Det vigtigste er at metoden ikke skygger for den viden vi har i os som mennesker, og du som peer kan være med til at holde fast i.

Her kan du se nogle eksempler på metoder/tilgange – der er som sagt mange flere:

Wellnes Recovery Action Planning er et undervisningsbaseret selvhjælpsprogram, hvor borgeren med en psykisk lidelse arbejder med at afdække “personlige trivselsressourcer”, og arbejder med at bruge disse aktivt i deres hverdagsliv. Programmet oversættes ofte med ”personlig arbejdsbog.” Programmet indeholder:
 1. En daglig vedligeholdelsesliste
 2. Identificering af, hvad der udløser forværring
 3. Identificering af tidlige advarselstegn
 4. Øvelser i forhold til at genkende tidlige advarselstegn og kunne reagere på måder,
  der vil hjælpe borgeren til en hurtig bedring
 5. Kriseplan.

Hvad kan vi li: Det er enkelt at gå til og egner sig godt til peer-arbejdet

Hvad kan vi ikke li: WRAP er lidt for kriseorienteret efter vores smag, og har ikke fokus nok på det gode hverdagsliv – livet handler om mere end at holde kriser fra døren

Læs mere her:

Stemmehørernes arbejde har været ledende for udviklingen af forståelsen og veje til recovery.

Ca. 2-4% af befolkningen hører stemmer, men det er kun 1/3 der er psykiatriske patienter. Det er typisk i de situationer, hvor stemmerne er så negative og dominerende, at et normalt liv forhindres (Romme & Escher 2003). Læs mere

På botilbud og psykiatriske afdelinger kan stemmehøring være meget udbredt og pinefuldt.

Den eneste grund til, at vi ikke arbejder mere med stemmehøring er, at der allerede findes gode uddannelser og  stemmehørergrupper i hele landet. Som peer kan du hjælpe med at vise vej til dem.

Læs mere om stemmehøringsgrupper og stemmehøring

Link til bogen “Stemmehøring – Fra offer til sejrherre

Læs også den nyeste PhD. “At blive og være stemmehører” (2016)

STYR LIVET tilbyder kurser, foredrag og har udgivet en arbejdsbog, der handler om at komme sig fra alvorlige psykiske problemer.

STYR LIVET tilbyder konkrete planlægningsværktøjer, der understøtter recovery-processer (bl.a. Håbets sti”).

Læs mere om Styr Livet

I arbejdet som peer kan det til tider være vanskeligt at finde beretninger som er direkte, ufiltrerede og afspejler det at leve med psykiske vanskeligheder i Danmark.

Outsideren.dk  – kan du finde  forællinger af alle slags – og skrive med, hvis det giver mening.