Peer-uddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Her finder du information om Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden, der udbydes af Region Hovedstadens Psykiatri:

Uddannelsen henvender sig til recovery-mentorer ansat i Region Hovedstadens Psykiatri, og den er obligatorisk for nyansatte mentorer. Uddannelsen er også åben for peer-faglige medarbejdere ansat i andre regioner, i kommuner samt for peer-faglige medarbejdere, der arbejder som frivillige. Der er deltagerbetaling for deltagere udenfor Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvad er formålet med uddannelsen?

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne bliver klædt godt på til at inddrage egne erfaringer med sygdom og recovery i en professionel sammenhæng. Gennem erfaringsudveksling samt relevant metode og teori omsættes de levede erfaringer til peer-faglige kompetencer.

Når uddannelsen er gennemført, har deltagerne blandt andet fået værktøjer til at:

  • understøtte recovery-processer hos patienter/borgere
  • samarbejde med patienter/borgere og pårørende samt bidrage til det tværfaglige samarbejde med kollegaer
  • bidrage til at videreudvikle og understøtte en recovery-orienteret tilgang på arbejdspladsen

Gå til Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside og læs om moduler og temaer på uddannelsen

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Uddannelsen består af to dele og strækker sig over 80 timer i alt. Der er undervisning to dage om ugen, og en undervisningsdag varer fra kl. 9.30-14.30.

  • Del 1 består af 10 undervisningsdage
  • Del 2 af 6 undervisningsdage

Hvor mange er der på et hold?
Der er mellem 10 og 20 deltagere på et hold.

Får man et uddannelsesbevis?
Hvis uddannelsen gennemføres med højst 10 % fravær, modtager man et uddannelsesbevis.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen er praksisorienteret og baseret på aktiv deltagelse og deltagerskabt læring. Det betyder blandt andet, at vi gennem øvelser og dialog sætter fokus på, hvordan egne erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom kan sættes i relation til generel viden om recovery og recovery-orienteret arbejde.

Hvem underviser på uddannelsen?
Undervisning varetages af undervisere med erfaringskompetencer herunder erfarne recovery-mentorer. Der er også undervisere med andre baggrunde, fx sygeplejersker og psykologer.
Uddannelsen tilrettelægges af koordinatorerne for recovery-mentorindsatsen på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvad koster det at deltage på uddannelsen?
Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri deltager gratis, mens andre betaler 12.000 kr. inkl. moms for at deltage.

Kontakt og tilmelding
Lise Doktor
21126438
lise.doktor@regionh.dk

Maja Østergaard Hansen
23673187
maja.oestergaard.hansen@regionh.dk


Der tages forbehold for ændringer. Senest opdateret april 2020.