Peer-uddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Her finder du information om Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden, der udbydes af Region Hovedstadens Psykiatri.
Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri henvender sig primært til recovery-mentorer ansat i Region Hovedstadens Psykiatri og er obligatorisk for nyansatte mentorer.

Uddannelsen er også åben for peer-faglige medarbejdere ansat i andre regioner, i kommunalt regi samt frivillige peer-faglige medarbejdere i organiserede tilbud.

Der er deltagerbetaling for deltagere udenfor Region Hovedstadens Psykiatri.

Formålet med uddannelsen
Formålet med uddannelsen er at klæde deltagerne godt på til at arbejde på baggrund af deres egne erfaringer med sygdom og recovery. Gennem erfaringsudveksling samt relevant metode og teori omsættes de levede erfaringer til peer-faglige kompetencer.

Ved uddannelsens afslutning har deltagerne bl.a. fået værktøjer til at:

  • støtte patienter/borgere i deres recovery-proces
  • indgå i samarbejdsrelationer med patienter/borgere, kollegaer og pårørende
  • bidrage til at videreudvikle og understøtte en recovery-orienteret tilgang på arbejdspladsen

Hvor lang tid varer uddannelsen?
Uddannelsen består af to dele og strækker sig over 80 timer i alt.

Der er undervisning to dage om ugen, og en undervisningsdag varer fem timer fra kl. 9.30-14.30.

Del 1 består af 10 undervisningsdage og del 2 af 6 undervisningsdage.

Kontakt og tilmelding
Maja Østergaard Hansen
tlf. 23673187
maja.oestergaard.hansen@regionh.dk


Der tages forbehold for ændringer.