Kursusplan 2018

Her finder du information om hvilke moduler og datoer der indgår
i Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden i 2018.

Du kan også se, hvilke moduler, der er obligatoriske og hvilke du kan tage, hvis du har lyst.

Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden tilbyder undervisning til:

  • Lønnede peer-støttemedarbejdere
    i civile, regionale eller kommunale tilbud, herunder peers i praktik
  • Frivillige peer-støttemedarbejdere
    i civile regionale og kommunale tilbud
  • Kollegaer til lønnede eller frivillige peer-støttemedarbejdere
    i civile, regionale eller kommunale tilbud

Undervisningen foregår primært som fællesundervisning på tværs af de tre grupper. Af hensyn til den fælles læreproces anbefales det, at peer(s) og kollegaer deltager på uddannelsen samtidig. Det er muligt for kollegaer at tage uddannelsen før den eller de peer(s) man er kollega til.

Bemærk: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig Peer-Uddannelsen. I 2019 fortsætter Peer-Uddannelsen på Skolen for Recovery – følg med her


Her kan du se datoer og moduler 2018:

ModulDatoFor Lønnede PeersFor Frivillige PeersFor Kollegaer til Peers
Basismodul 1: Hvad er peer-støtte?8.-9. januar 2018ObligatoriskObligatoriskObligatorisk
Tillægsmodul for kollegaer og lønnede peers: Peer-støtte på arbejdspladsenSamme datoer som ovenståendeObligatoriskObligatorisk
Basismodul 2: Livshistoriefortælling Del 110. jan. 2018ObligatoriskObligatoriskObligatorisk
Tillægsmodul for kollegaer og lønnede peers: Introduktion livshistoriefortælling som metode Samme dato som ovenståendeObligatoriskObligatorisk
Basismodul 3: Peer-støtte i organisationen11. januar 2018ObligatoriskObligatorisk
Den gode peer-relation22. - 23. januar 2018ObligatoriskValgfrit
Peer-støtte – én af mange
udviklingsprocesser
31. januar - 1. februar 2018ObligatoriskValgfrit
Livshistoriefortælling, del 2 (ekstra modul)26. februar 2018Obligatorisk ValgfritValgfrit
Brobygning til hverdagslivet28. februar-1. marts 2018ValgfritObligatorisk
Gruppefacilitering – peerbaserede
gruppeforløb
7.-8. marts 2018ObligatoriskValgfrit
Livshistoriefortælling Del 28. marts 2018ObligatoriskValgfritVaglfrit
Brobygning til hverdagslivet (ekstra modul)13.-14. marts 2018VaglfritObligatorisk
Gruppefacilitering – peer-baserede gruppeforløb (ekstra modul)19.-20. marts 2018ObligatoriskValgfrit
Sådan kan du afholde Recovery-cafeer
21.-22. marts 2018Obligatorisk
Dialog om diagnoseforståelse og recovery27.-28. marts 2018ValgfritValgfritValgfrit
5 veje til et godt liv (ekstra modul)9.-10. april 2018Obligatorisk ValgfritValgfrit
Robusthed11.-12. april 2018ValgfritValgfritValgfrit
Styrk Din Stemme (ekstra modul)16.17. april 20187ValgfritValgfritValgfrit
5 Veje til et godt liv18.-19. april 2018ObligatoriskValgfritValgfrit
Styrk Din Stemme25.-26. april 2018ValgfritValgfritValgfrit

Der hvor datoer ikke er oplyst, gives direkte besked til deltagere. Oplysningerne opdateres hurtigst muligt.

For hver lønnet peer, der tilmeldes uddannelsen, skal der tilmeldes min. en kollega.  Dette understøtter udviklingen af peer-støttens rolle og praksis i organisationen. Tilmeldes flere peers fra samme arbejdssted, kan dette fraviges.


Læs mere om modulerne på peer-uddannelsen:

Introduktion til moduler på peer-uddannelsen

Hvad er peer-støtte?
Formålet med dette modul er, at peers, kollegaer får en grundlæggende forståelse for, hvad peer-støtte er, og hvad det kan. Hvordan startede det, hvad indebærer det, og hvad siger danske og internationale erfaringer om, hvordan og hvornår det virker? Hvordan kan man tale om deciderede peer-kompetence(r), og hvorfor er det vigtigt at være en del af et peer-fællesskab? Formålet med dette modul er ligeledes, at den enkelte kursist sætter egen recovery-proces, personlige og professionelle udvikling samt arbejdsopgaver i relation til denne bredere ramme.

Peer-støtte på arbejdspladsen
Dette modul har til formål at afdække de organisatoriske rammer for peer-støtte og hvordan peer-støtte kan udfoldes indenfor disse rammer. Modulet skal således dels give viden om kommunale og regionale tilbud, civilsamfund og mulige samarbejdsflader og dels tydeliggøre funktion og rolle for peers-støtten i den eksisterende indsats.

Peer-støtte – én af mange udviklingsprocesser
Dette modul har til formål at sætte den enkelte i stand til at forstå peer-rollen i relation til generelle udviklinger indenfor psykiatri og socialpsykiatri, herunder spørgsmålet om udviklingen af deciderede peer-kompetencer. I forlængelse heraf skal modulet sætte den enkelte i stand til at bidrage til den faglige udvikling i organisationen og ruste den enkelte til at møde at møde de udfordringer, som både peers og kolleger kan møde i forbindelse med denne udvikling.

Den gode peer-relation
På dette modul er fokus på etablering og udvikling af den gode peer-relation.  Modulet skal afdække kerneelementer i den gode peer-relation, herunder vigtigheden af at kunne sætte sig selv i spil, uden at blive (for) privat og at kunne sætte sig selv til side uden at miste det personlige nærvær. Der arbejdes ligeledes med, hvordan man kan skabe den første kontakt til borgeren, ligesom der introduceres til basal samtaleteknik.

Gruppefacilitering – peer-baserede gruppeforløb
Formålet med dette modul er at give den enkelte teknikker til etablering og udvikling af grupper med fokus på samarbejde omkring recovery-understøttende aktiviteter/samtale.

Livshistoriefortælling, del 1-2 – livshistoriefortælling som metode
Formålet med dette modul er, at den enkelte lærer at anvende livshistoriefortælling på sig selv og sammen med borgere. Fokus er på at skabe mening, sammenhæng og identitet og på at ’høre sin egen stemme’, dvs. få mere øje på, hvem man er, og hvad der er vigtigt i ens liv, og turde give udtryk for dette.

Frivillig og peer
Formålet med dette modul er at klæde kursisterne på til rollen som frivillig peer-støtte i en kommunal/regional kontekst. Kursisterne opnår viden om kommunale og regionale tilbud samt lokal-/civilsamfundets betydning og om forskelle på og ligheder mellem lønnet og frivilligt peer-arbejde. Herudover rustes kursister til i samarbejde med bl.a. lønnede peers at afklare rollen som frivillig og de opgaver, der knytter sig hertil.

Brobygning til hverdagslivet
Formålet med dette modul er at klæde kursisterne på til at være brobyggende til lokalsamfundet og fremme opbygning af borgerens sociale netværk. Konkret arbejdes der på modulet med, hvordan man som frivillig eller lønnet peer kan tilbyde individuelt følgeskab i lokale fællesskaber.

Netværksgrupper med fokus på læring
Formålet med netværksgrupperne er at skabe en selvstændig peer-kultur, dvs. sige et rum, hvor erfaring og viden sættes i spil. I netværksgrupperne skal der desuden skabes et fælles fagligt tilhørsforhold, der styrker den enkelte i at varetage peer-opgaven på arbejdspladsen.

 

cropped-kompas-gnmsigtig-baggrund.png

Eksempel på obligatoriske/valgfri moduler for lønnede peers

Indhold og datoer for udbudte moduler 2018:

Uddannelsesforløbet kan frit tilrettelægges af den enkelte kursist. Dog skal introduktionsmodulet/-erne gennemføres, før man kan deltage på de øvrige moduler. Obligatoriske moduler skal gennemføres indenfor et år fra uddannelsesstart for at bestå uddannelsen. Oprettelse af moduler forudsætter tilstrækkeligt antal tilmeldte.

Hvordan hænger modulerne sammen:

Vi har forsøgt at gøre Peer-Uddannelsen så fleksibel så mulig, så du kan gennemføre den, samtidig med dine andre opgaver. Det betyder at du  kan vælge at tage en række moduler, når det passer dig. Det betyder også at du selv må være med til at tegne en rød tråd mellem det du lærer, og det du har brug for i din hverdag.

Alle moduler skal give dig bedre forudsætninger for at bidrage til andres recovery, styrke peer-rollen og dine forudsætninger for at bidrage til recovery-orienteringen i din organisation.

De enkelte moduler støtter op om hinanden og er samtidig tilrettelagt, så du kan arbejde med udgangspunkt i det du føler dig mest fortrolig med – og som giver mest mening i din hverdag.

BEMÆRK: Vi er pt ved at opdatere undervisningsplanen for 2018. Den er opdateret på siden, men ikke på download (14.12.2017):

Oversigt over moduler og datoer 2017-2018 Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden 1.26 MB 195 downloads

Her kan du finde datoer og en beskrivelse af de moduler der indgår i peer-uddannelsen....

Hjemmesiden opdateres løbende med oplysninger om indhold på uddannelsen, datoer for de enkelte moduler, pris og tilmelding.

Der tages forbehold for ændringer.

Har du yderligere spørgsmål, kontakt uddannelsesansvarlig Laura Nygaard:

Tlf.: 31 14 37 60 | Mail: ln@detsocialenetvaerk.dk

(C) Peer-Støtte i Region Hovedstaden 2017