Er du frivillig? Peer-kurser for dig

Hvis du er frivillig i en af Fællesrådets medlemsforeninger, eller i kommunerne Rudersdal, Helsingør og København, har du lige nu muligheden for gratis at tage kurser på Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden. Du skal bare kunne sige ja til følgende tre ting:

  • Du er frivillig
  • Du bruger dine egne erfaringer med psykisk sårbarhed, til at støtte andre i at komme sig
  • 2/3 af dine opgaver er at støtte andre

På kurset vil du blive klædt på til at:

  • arbejde med udgangspunkt i andres ønsker og holdninger til et godt hverdagsliv
  • være mere afklaret med dine egne erfaringer, og hvordan det kan give mening at bruge dem
  • lave 1:1 peer-støtte og gruppeforløb i fx de ’5 veje til et godt liv.’

Hvordan foregår det:
Kurset tager du sideløbende med dine opgaver som frivillig peer. Uddannelsen er på i alt 28 timer, der indledes med tre dages basismoduler. Kurset skal gøre dig klogere på dine egne erfaringer, og hvordan de kan bruges til gavn for andre.

Du kan tage undervisning de måneder, det passer dig. Derudover kan du supplere med tilvalgsfag, hvis du ønsker det.

Som en del af peer-kurset for frivillige, tilbydes du plads i en peer-netværksgruppe med fokus på læring. Netværksgrupperne gennemføres i samarbejde med Peer-Netværket Danmark.

På kurset kommer du til at gå sammen med andre frivillige peers, lønnede peers samt kollegaer til peers.

 

Sådan tilmelder du dig:
Du kan enten selv tilmelde dig, eller den organisation/arbejdsplads, hvor du er frivillig, kan tilmelde dig.

Se tilmeldingsfrister og hent tilmeldingsskemaet her

Send det udfyldte skema til uddannelsesansvarlig Laura Nygaard på e-mail: ln@detsocialenetvaerk.dk.

Hvad arbejdes der med på uddannelsen?

Ved at deltage på uddannelsen vil du øve dig i at arbejde med:

  • Forskellige forståelser af peer-støtte ud fra både etableret viden på området og kursisternes egne erfaringer
  • Relevante værktøjer, som kan bruges i arbejdet med peer-støtte f.eks. ’Guide til et godt hverdagsliv’ og ’5 veje til et godt liv.’
  • Hvordan peer-støtte bliver en del af organisationen på en god måde, og hvordan den spiller sammen med øvrige udviklingsprocesser i organisationen

For mange vil det være en styrkelse af både dine egne kompetencer, og ofte også bidrage til at styrke din organisations fokus på medlemmernes ressourcer og muligheder.

 

Hvem udbyder kurset
Peer-kurset for frivillige gennemføres af satspuljeprojektet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” på basis af erfaringerne fra projektets pilotfase samt fra andre peer-uddannelser i Danmark og udlandet.

Undervisningen ledes af undervisere med egne levede erfaringer. Derudover er der eksterne undervisere på en række moduler.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage på kurset, hvis du er i en forening under Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, eller frivillig i kommunerne Rudersdal, Helsingør og København.

Er du fra en anden organisation – Læs mere om peer-uddannelsen i Region Hovedstaden

Skal du informere jobcentret om din deltagelse?
At deltage på kurser på peer-uddannelsen skal betragtes som en frivillig aktivitet og ikke som frivilligt ulønnet arbejde. En frivillig aktivitet betegnes som en aktivitet, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Kurset må ikke forhindre dig i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal huske at informere din sagsbehandler, hvis du tilmeldes peer-kurset.
 

Er du en af partnerne, er uddannelsen gratis

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” drives af Region Hovedstadens Psykiatri, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Rudersdal Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Det Sociale Netværk.

Læs mere om partnerne

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden samler alle psykiatriforeningerne inden for Region Hovedstaden.

I 2017 var medlemsforeningerne:

ADHD-foreningen
www.adhd.dk

ANGST-foreningen
www.angstforeningen.dk

BEDRE PSYKIATRI – Landsforeningen for pÃ¥rørende
www.bedrepsykiatri.dk

BEDRE PSYKIATRI UNGDOM
www.bp-ungdom.dk

DepressionsForeningen
www.depressionsforeningen.dk

Foreningen Outsideren
www.outsideren.dk

Landsforeningen Autisme – København
www.autismeforening.dk

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
www.psykiatribrugere.dk

Landsforeningen for efterladte efter selvmord
www.efterladte.dk

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
www.spiseforstyrrelser.dk

Netværkstedet Thorvaldsen
http://www.thorvaldsen.dk

OCD-foreningen
www.ocd-foreningen.dk

SIND
www.sind.dk

SIND Ungdom
www.sindungdom.dk

Skizofreniforeningen
www.skizofreniforeningen.dk