Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden

Peer-uddannelsen skal give flere mennesker mulighed for
at komme sig, ved at tilbyde undervisning, der kombinerer faglig og erfaringsbaseret viden om recovery, peer-støtte og organisatorisk recoveryorientering.

For deltagere og deres organisationer skal Peer-Uddannelsen være en unik mulighed for at styrke praksis, med udgangspunkt i borgerens håb, selvbestemmelse og muligheder.

Om Peer-Uddannelsen

Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden er udviklet i et partnerskab mellem behandlingspsykiatri, psykosociale indsatser i kommuner og civile aktører gennem satspuljeprojektet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden.”

Partnerne er Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk.

Peer-Uddannelsen er den første i Danmark, der ruster mennesker med levede erfaringer til at være ansat som peers i region, kommune og civile organisationer, og som medtager kollegaer på uddannelsen for at styrke organisationens samlede recovery-orientering.

Læringsmålene for Peer-uddannelsen bygger på den mest anerkendte viden om, hvad der fremmer personlig recovery, hvilke kompetencer der understøtter peer-rollen samt hvad der styrker organisationers recovery-orientering. Dette er sammenholdt med er erfaringsbaserede metoder, tilgange og forståelser.  Peer-uddannelsen bygger i høj grad også erfaringerne fra ansættelse af peer-støttemedarbejdere hos partnerne samt Region Hovedstadens Psykiatri’s recovery-mentorer.

Peer-Uddannelsen bygger på viden om, at peer-støtte:

  • Har en positiv effekt uafhængig af det enkelte tilbud og målgruppe
  • Giver borgere håb, mod på forandring og handlemuligheder
  • Styrker arbejdspladsens fokus på recovery
  • Har en forandrende effekt på både individ- og organisationsniveau

Der skelnes ikke på Peer-Uddannelsen mellem om deltagerne er fra region, kommune eller civilsamfund, da peer-støtte skaber værdi på tværs af indsatsområder og behov, og har et stort potentiale for at skabe en positiv forskel for borgere med meget forskelligartede livssituationer og behov.  For at sikre den lokale implementering gives lønnede peers øvelser i at få kendskab til den organisation man er peer i, og lønnede peers og kollegaer drøfter på uddannelsen deres lokale praksis.

Læs mere >>