Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden

Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden er et tilbud til både lønnede og frivillige peer-støttemedarbejdere samt for kollegaer til peers.

Uddannelsen drives af satspuljeprojektet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” på basis af erfaringerne fra projektets pilotfase samt fra andre peer-uddannelser i Danmark og udlandet.

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” drives af et partnerskab mellem region, kommuner samt bruger- og pårørendeforeninger.

Fordi det er et bredt partnerskab, der har udviklet uddannelsen, er uddannelsen relevant på tværs af sektorer, uanset om en kursist er peer i behandlingspsykiatrien, frivillig i en forening eller kollega til en peer-støttemedarbejder i en kommune.

Læs mere >>