En myg foran elefanten?

Peer Støtte Info, Nyheder 1 Comment

Tak til alle de 30 engagerede deltagere, der mødte op i Kulturhuset Islands Brygge til temaaftenen “Hvordan arbejder man som peer-støtte medarbejder i socialpsykiatrien bedst med recovery”! Aftenen var den første temaaften, der blev gennemført i et samarbejde mellem Projekt-peerstøtte i Region Hovedstaden og Peernetværket Danmark. Formålet med temaaftenerne er at adressere de vigtigste spørgsmål, der dukker op i ens …

Hvordan arbejder vi bedst med recovery? – Temaaften den 19.5 For Peer-støttemedarbejdere I socialpsykiatrien

Peer Støtte Fra Partnerne, Nyheder 1 Comment

AFTENEN ER EN MULIGHED FOR at mødes med andre peers og drøfte hvilke særlige muligheder og barrierer, der er forbundet med at være ansat som repræsentant for recovery-tankegangen på steder, der samtidig er borgernes hjem. Det bliver en aften, hvor vi vil zoome ind på dig og dine peer-kollegaers erfaringer – og se, om der er centrale erfaringer, vi i …