Samskab vejene til fællesskab, inklusion og recovery!

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Det har længe været kendt at mennesker kommer sig i fællesskaber, men hvordan får vi skabt fællesskaber, der kan rumme alle, inklusive psykisk sårbare? Nyt speciale samler op på resultaterne fra det samskabte frivillig peer-projekt “Bro til hverdagslivet.” I Bro til hverdagslivet i Rudersdal er frivillige peers, foreninger på psykiatriområdet og Rudersdal Kommune gået sammen om at skabe en indsats, …

Vi kommer til at samskabe mere – men om hvad?

Peer Støtte Info, Nyheder Leave a Comment

BAGGRUNDSARTIKEL: SAMSKABELSE Samskabelse er fra flere sider blevet udråbt som en ny og nødvendig måde at samarbejde på i velfærdssamfundet. For de fleste er det dog stadig lidt uklart, hvad samskabelse er, og hvad der kan komme ud af det. Forskning peger på at samskabelse kan reducere økonomiske omkostninger, styrke fællesskabet og skabe større tilfredshed med offentlige tilbud hos borgerne. …