Ny kronik om peer-støtte: Hvem lærer af hvem?

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

I en ny kronik på Kommunen.dk rejses spørgsmålet om de offentlige velfærdsydelser egentlig gør det, der er mest brug for – eller om den offentlige sektor med fordel kunne lade sig inspirere af borgerne; “Hvad hvis vores fagprofessionelle udgangspunkt i mødet med mennesker med psykiske lidelser var, at de var rollemodeller i stedet for sårbare?“ Kronikken afspejler en række spørgsmål der …