Hvordan kan man arbejde med recovery

Lad dig inspirere af konkrete eksempler på recovery-orienteret praksis i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery har netop har udgivet en oversigt over de mange recovery-orienterede metoder og tilgange, der findes i Region Hovedstadens Psykiatri, efter at recovery i flere år har været et centralt indsatsområde. Hvis du aldrig har hørt om recovery før, så er det et …