Hvornår er en krone mest værd? Psykiatritopmøde 2017

Du kan stadig nå at melde dig til Psykiatritopmødet den 7. oktober, der holdes på Skt. Annæ Gymnasium. Temaet for årets Psykiatritopmøde er ’Valgfrihed – hvem vælger for dig?’ Psykiatritopmødet blander sig i år den internationale debat om, hvordan samfundet bedst anvender sine ressourcer til at støtte mennesker i at komme videre i livet, når fx en psykisk krise har …

Choice & Control – når det til Danmark?

I udlandet sker der i disse år en radikal omstilling af indsatserne til mennesker med psykiske vanskeligheder. Omstillingen kan ses som en konsekvens af den nu almene forståelse af, at mennesker kan komme sig af alvorlige psykiske vanskeligheder. Der er ofte blevet talt om, at recovery indebærer et paradigmeskift – nu begynder konturene at tegne sig. Efterhånden giver det ikke …

Hvordan kan man arbejde med recovery

Lad dig inspirere af konkrete eksempler på recovery-orienteret praksis i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery har netop har udgivet en oversigt over de mange recovery-orienterede metoder og tilgange, der findes i Region Hovedstadens Psykiatri, efter at recovery i flere år har været et centralt indsatsområde. Hvis du aldrig har hørt om recovery før, så er det et …

Peer-støtte, hverdagsliv og vejene til begge – en aften i Gladsaxe

Betydningen af at have prøvet psykiske lidelser på egen krop, forandrer sig i disse år. Det var tydeligt til netværksmødet en april aften i Gladsaxe, hvor femten borgere, brugere, peers og medarbejdere mødtes for at drøfte peer-støttens indhold og egne erfaringer med at komme sig. Aftenens tema var den særlige situation man kan stå i som peer-støttemedarbejder, hvor ens livserfaring …

Snapshot fra peer-uddannelsen

REPORTAGE Til peer-støttemedarbejdernes introduktionsforløb i november 2015, deltog Amalie Vatne Brean som observatør, som en del af sin praktik som psykolog. Det er der kommet denne reportage ud af: ”Jeg skal ikke skjule, at jeg har været indlagt, det er det jeg er ansat til.” Af Amalie Vatne Brean, stud.psych Vi er i København. Langt fra stivnede teorier. Vi er …