National evaluering: Peer-støtte gavner mennesker med psykiske vanskeligheder

Peer Støtte Nyheder

Socialstyrelsen har i juni 2018 færdiggjort slutevalueringen af den første nationale afprøvning af peer-støtte i kommuner og regioner. Konklusionen er, at peer-støtte skaber tydelig progression i forhold til menneskers recovery-proces. På baggrund af afprøvningen af peer-støtte i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt, er der nu kommet den første nationale evaluering af peer-støtte. Socialstyrelsen konkluderer at borgere, der modtager …

Chime i praksis

Peer Støtte Nyheder

CHIME beskriver fem områder, der hver især eller i kombination fremmer personlig recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder. CHIME er en forståelsesramme, som efterhånden anvendes af mange og i mange forskellige sammenhænge, men samtidigt er områderne meget overordnede og løst definerede. Dette har sandsynligvis været nødvendigt for at give plads til de personlige og forskelligartede oplevelser blandt borgerne, hvis erfaringer …

Velkommen til det nye hold på Peer-Uddannelsen 2018

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Mandag den 8. januar 2018 starter 35 nye peers og kollegaer på Peer-Uddannelsen. Vi glæder os til at møde jer, og sammen bliver klogere på, hvordan vi sammen kan bidrage til, at flere mennesker kommer sig. Der er tilmeldt deltagere fra hele Sjælland og et par enkelte fra Jylland, i en god blanding mellem lønnede og frivillige peers samt kollegaer. …

Tid til at melde dig til Peer-Uddannelsen?

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Næste hold på Peer-Uddannelsen starter den 8. januar 2018. Her skal lønnede og frivillige peers – sammen med kollegaer fra kommuner og regioner – arbejde med hvordan man i fællesskab kan støtte at flere kommer sig. Og du kan melde dig til. Fristen er 20. november. Om peer-uddannelsen Deltagernes erfaringer er i centrum – der sparres med den mest anerkendte …

Hvornår er en krone mest værd? Psykiatritopmøde 2017

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Nyheder Leave a Comment

Du kan stadig nå at melde dig til Psykiatritopmødet den 7. oktober, der holdes på Skt. Annæ Gymnasium. Temaet for årets Psykiatritopmøde er ’Valgfrihed – hvem vælger for dig?’ Psykiatritopmødet blander sig i år den internationale debat om, hvordan samfundet bedst anvender sine ressourcer til at støtte mennesker i at komme videre i livet, når fx en psykisk krise har …

September: Nyt hold på peer-uddannelsen

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Den 4. september startede 12 nye peers og kollegaer op på Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden. Alle var der med samme formål: At blive klogere på hvordan man kan bidrage til at flere kommer sig, og dele erfaringer med hvad der gør en forskel. De tolv deltagere var fra hele Sjælland med deltagere fra både region, kommuner og NGO’er. På tværs …

Choice & Control – når det til Danmark?

Peer Støtte Info, Nyheder 1 Comment

I udlandet sker der i disse år en radikal omstilling af indsatserne til mennesker med psykiske vanskeligheder. Omstillingen kan ses som en konsekvens af den nu almene forståelse af, at mennesker kan komme sig af alvorlige psykiske vanskeligheder. Der er ofte blevet talt om, at recovery indebærer et paradigmeskift – nu begynder konturene at tegne sig. Efterhånden giver det ikke …

Hvordan kan man arbejde med recovery

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Info, Nyheder Leave a Comment

Lad dig inspirere af konkrete eksempler på recovery-orienteret praksis i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery har netop har udgivet en oversigt over de mange recovery-orienterede metoder og tilgange, der findes i Region Hovedstadens Psykiatri, efter at recovery i flere år har været et centralt indsatsområde. Hvis du aldrig har hørt om recovery før, så er det et …