Ny viden om effekten af peer-støtte

Peer Støtte Nyheder 1 Comment

Gør peer-støtte overhovedet en forskel?  Ja, er den klare konklusion i ny rapport fra projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden, som samler op på erfaringer og gevinster ved peer-støtte. Hvilken forskel gør peer-støtte for borgere og for organisationer, og hvad er det lige, peer-støttemedarbejderne kan? Det søger ny midtvejsrapport fra projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden at give svar på. Rapporten, der …

PIXI – MIDTVEJSRAPPORT 2017- PEER-STØTTE I REGION HOVEDSTADEN

Peer Støtte

Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere i social- og behandlingspsykiatrien fra satspuljeprojektet Peer-støtte i Region Hovedstaden. Midtvejsrapporten er udarbejdet som en del af projektets fælles vidensindsamling og -grundlag og opsamler projektets foreløbige erfaringer med peer-støttemedarbejdere inden for fire fokusområder henholdsvis målgrupper, opgaver, samarbejdsflader samt peer-støttens potentiale. Målet er at afdække de gevinster, …

Statusrapport for ’projekt peer-støtte i region hovedstaden’ ligger klar!

Peer Støtte Info, Nyheder, Om Peer Støtte 3 Comments

Hvordan kan arbejdspladser forberede sig på at ansætte en peer? Hvad er vigtigt at huske på under ansættelsessamtalen? Hvad skal en peer lave? Og hvordan skaber man gode rammer for peer-støttens udvikling? Det er nogle af de spørgsmål, statusrapporten kan gøre dig klogere på. Derudover kan du læse om, hvilke forandringer peer-støtten har skabt indtil nu for borgere, peer-støttemedarbejdere og …