Reportage fra Læringsdagen den 2. oktober 2017

Borgere, peers, kolleger og partnere i peer-projektet i Region Hovedstaden var den 2. oktober samlet til en fælles læringsdag for at samle op på de gode erfaringer og give ordet til borgere og peers. Regnen siler ned uden for de store vinduer i Kulturstationen Vanløse, men indenfor er humøret højt. Peer-medarbejdere, deres kolleger, borgere og samarbejdsparterne i peer-projektet i Region …

Slides fra tillægsmodul 1 – 4. og 5. september 2017

Peer Støtte

Her kan du downloade slides fra tillægsmodulet den 4. og 5. september. Vil du læse mere om at komme godt i gang med peer-støtte, har vi lagt inspiration og viden her. ImROC som vi henviser til har lagt en del materialer ud, der understøtter arbejdet med de 10 anbefalinger/Challenges, finde dem her: https://imroc.org/resources-supporting-the-10-key-challenges/  

Hvorfor peers er så vigtige i forhold til dobbeltdiagnosen

Dobbeltdiagnoseaspektet blandt patienter i psykiatrien, er et uhyre komplekst emne uden enkle løsninger, fordi at der er så mange områder i personens egen recoveryproces, der skal arbejdes med, før at personen selv kan opnå følelsen af et leve et tilfredsstillende liv. Særligt har det tværsektorielle samarbejde indenfor psykiatrien, kommunerne og misbrugscentrene været en mange – årig udfordring. Som for patienterne, …

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? – Ny kortlægning fra Defactum

Efterhånden som erfaringerne med Peer-støtte vokser, bliver de forskellige barrierer for peer-støtten også tydeligere. DEFACTUM har i samarbejde med projekt Ligestillet Støtte i Region Midt kortlagt, hvordan der kan skabes flere peer-jobs samt hvilke dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til det. I Peer-job undersøgelsen har jobkonsulenter, arbejdsgivere, kollegaer, peer-medarbejdere og borgere peget på en række udfordringer, der er væsentlige …

Vil du være med til at bygge bro mellem region & kommune

Ny stilling som recovery mentor, 20-25 timer ugentligt, i nyt Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er ledig til besættelse 1. september 2017 Vil du være med til at udvikle et nyt behandlingstilbud i psykiatrien til mennesker med dobbeltdiagnoser; samtidig angst, depression, tilpasnings- og posttraumatisk belastningsreaktion eller personlighedsforstyrrelse og et misbrug med alkohol og/eller stoffer? Ansøgningsfristen er den …

Kom til informationsmøde om peer-støtte

Styrk arbejdspladsens fokus på recovery med peer-støtte – Kom til informationsmøde om peer-støtte Er du ledende medarbejder på det socialpsykiatriske område, og går du med tanker om at inddrage peer-støtte i jeres indsatser? Så kom til infomøde om peer-støtte hos Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden. På mødet vil vi dele vores erfaringer med ansættelse af peer‐støttemedarbejdere i kommuner og behandlingspsykiatrien, …

De levede erfaringer er guld værd

Det kan være forbundet med både nervøsitet og nysgerrighed at få en helt ny medarbejdergruppe ind i sin midte. Men i Rudersdal Kommune har peerstøtte-medarbejdere vist sig at være en kæmpe ressource. Både fagligt og kollegialt. Af Mie Brandstrup | Foto: Ida Sommer I 2015 fik medarbejderne i psykiatrien i Rudersdal Kommune nye kolleger. Tre peerstøtte-medarbejdere blev ansat til at …