Det tog mig 12 år at nå hertil

Bobby Pedersen fortæller her om, hvorfor han som frivillig peer, har arbejdet for at starte en gaming-café op i Odense. Gaming-cafeen er en del af Peer-to-Peer Odense, der drives af Odense Kommune, Sind’s værested “Stoppestedet” og frivillige kræfter, der brænder for at hjælpe mennesker med psykiske problemer. Jeg har altid gerne ville hjælpe andre mennesker, men har ikke været i stand …

Reportage fra Læringsdagen den 2. oktober 2017

Borgere, peers, kolleger og partnere i peer-projektet i Region Hovedstaden var den 2. oktober samlet til en fælles læringsdag for at samle op på de gode erfaringer og give ordet til borgere og peers. Regnen siler ned uden for de store vinduer i Kulturstationen Vanløse, men indenfor er humøret højt. Peer-medarbejdere, deres kolleger, borgere og samarbejdsparterne i peer-projektet i Region …

Slides fra tillægsmodul 1 – 4. og 5. september 2017

Peer Støtte

Her kan du downloade slides fra tillægsmodulet den 4. og 5. september. Vil du læse mere om at komme godt i gang med peer-støtte, har vi lagt inspiration og viden her. ImROC som vi henviser til har lagt en del materialer ud, der understøtter arbejdet med de 10 anbefalinger/Challenges, finde dem her: https://imroc.org/resources-supporting-the-10-key-challenges/  

Hvorfor peers er så vigtige i forhold til dobbeltdiagnosen

Dobbeltdiagnoseaspektet blandt patienter i psykiatrien, er et uhyre komplekst emne uden enkle løsninger, fordi at der er så mange områder i personens egen recoveryproces, der skal arbejdes med, før at personen selv kan opnå følelsen af et leve et tilfredsstillende liv. Særligt har det tværsektorielle samarbejde indenfor psykiatrien, kommunerne og misbrugscentrene været en mange – årig udfordring. Som for patienterne, …

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? – Ny kortlægning fra Defactum

Efterhånden som erfaringerne med Peer-støtte vokser, bliver de forskellige barrierer for peer-støtten også tydeligere. DEFACTUM har i samarbejde med projekt Ligestillet Støtte i Region Midt kortlagt, hvordan der kan skabes flere peer-jobs samt hvilke dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til det. I Peer-job undersøgelsen har jobkonsulenter, arbejdsgivere, kollegaer, peer-medarbejdere og borgere peget på en række udfordringer, der er væsentlige …