Chime i praksis

CHIME beskriver fem områder, der hver især eller i kombination fremmer personlig recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder. CHIME er en forståelsesramme, som efterhånden anvendes af mange og i mange forskellige sammenhænge, men samtidigt er områderne meget overordnede og løst definerede. Dette har sandsynligvis været nødvendigt for at give plads til de personlige og forskelligartede oplevelser blandt borgerne, hvis erfaringer …

Hvad kan Peer-Støtte? Folder om lønnet og frivillig peer-støtte

Peer Støtte Leave a Comment

Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery. Vores nye folder samler al viden fra partnerskabet i Region Hovedstaden, for at give et kvalificeret svar på de helt centrale spørgsmål: Hvad er peer-støtte? Hvilke resultater kan peer-støtte skabe? og hvilken forskel er der egentlig på lønnet og frivillig peer-støtte? Folderens indhold bygger på erfaringerne i ’Projekt Peer-støtte i …

Lønnet peer-støtte – En vej til at fremme recovery

Går du eller din organisation og overvejer at ansætte peer-støttemedarbejdere, og tænker I på, om det nu er en god idé? Så læs videre her. Denne artikel henvender sig til medarbejdere, arbejdspladser og organisationer, der overvejer at gøre peer-støtte til en del af de behandlingspsykiatriske eller psykosociale indsatser. Artiklen samler erfaringerne i Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden og giver en …

Ny national uddannelses-ramme for peer-uddannelser i Danmark

På basis af erfaringerne fra det nationale peer-initiativ udgives nu en fælles national uddannelsesramme for peer-uddannelser. Rammen er tænkt som inspiration til landets øvrige kommuner og regioner, der arbejder med peers. Uddannelsesrammen er udviklet et i samarbejde mellem Socialstyrelsen, peer-partnerskaberne i henholdsvis Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland samt Peer-netværket Danmark. Uddannelsesrammen bygger på både forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden …

Implementering af Peer-støtte – Erfaringer fra Region Hovedstaden

Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har selvfølgelig en afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Det understøttes af både kvantitativ og kvalitativ forskning, som viser, at det ikke er nok blot at ansætte en peer-støttemedarbejder. Organisationen skal forberede sig. I denne nye rapport ”Implementering af peer-støtte – erfaringer og anbefalinger fra Projekt Peer-støtte i …

Mulighedsmaskiner eller Forvandlingskugler? Partnerskaber i praksis

Tværsektorielle partnerskaber er blevet stadig vigtigere, efterhånden som ønsket at om at skabe nye velfærdsløsninger tættere på borgernes behov er vokset. Men hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet. På baggrund af 3,5 års samarbejde …