Ny rapport om erfaringerne med peers på psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland

”Peer-samtalerne er en del af min recovery, så jeg ikke går vejen alene” fortæller en af de 31 patienter, der indgår i den foreløbige evaluering af projekt ”Peers som Brobyggere” i Region Sjælland. Gennem projektet tilbydes indlagte i psykiatrien i Roskilde samtaler med en peer. Samtalerne handler om det, som patienten har brug for at tale om, herunder temaerne i …

Er arbejdsmotivationen den samme blandt peer- og fagmedarbejdere i psykiatrien?

Denne artikel bygger på en undersøgelse af forskelle og ligheder i public service motivationen, hos peermedarbejdere og fagmedarbejdere i psykiatrien. Public service motivation handler om, hvorvidt man ser det som sin opgave at gøre en positiv forskel for borgerne og samfundet. Af Louise Biede, kandidatstuderende på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. På baggrund af interviews med peermedarbejdere i tre …

Ny kronik om peer-støtte: Hvem lærer af hvem?

I en ny kronik på Kommunen.dk rejses spørgsmålet om de offentlige velfærdsydelser egentlig gør det, der er mest brug for – eller om den offentlige sektor med fordel kunne lade sig inspirere af borgerne; “Hvad hvis vores fagprofessionelle udgangspunkt i mødet med mennesker med psykiske lidelser var, at de var rollemodeller i stedet for sårbare?“ Kronikken afspejler en række spørgsmål der …

Startlinjen søger frivillige peers

Nu kan du melde dig som frivillig peer på Startlinjen, der er ved at opstarte projekt Se Frem Sammen. Som frivillig opbygger du en tryg relation til et menneske med psykiske vanskeligheder. Du lytter og støtter den anden med at finde troen på egne ressourcer og et liv med flere muligheder. Al kontakt foregår via telefonen. Du vil blive en …

Det tog mig 12 år at nå hertil

Bobby Pedersen fortæller her om, hvorfor han som frivillig peer, har arbejdet for at starte en gaming-café op i Odense. Gaming-cafeen er en del af Peer-to-Peer Odense, der drives af Odense Kommune, Sind’s værested “Stoppestedet” og frivillige kræfter, der brænder for at hjælpe mennesker med psykiske problemer. Jeg har altid gerne ville hjælpe andre mennesker, men har ikke været i stand …

Reportage fra Læringsdagen den 2. oktober 2017

Borgere, peers, kolleger og partnere i peer-projektet i Region Hovedstaden var den 2. oktober samlet til en fælles læringsdag for at samle op på de gode erfaringer og give ordet til borgere og peers. Regnen siler ned uden for de store vinduer i Kulturstationen Vanløse, men indenfor er humøret højt. Peer-medarbejdere, deres kolleger, borgere og samarbejdsparterne i peer-projektet i Region …