Mulighedsmaskiner eller Forvandlingskugler? Partnerskaber i praksis

Tværsektorielle partnerskaber er blevet stadig vigtigere, efterhånden som ønsket at om at skabe nye velfærdsløsninger tættere på borgernes behov er vokset. Men hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet. På baggrund af 3,5 års samarbejde …

Region Midt – ”Ligestillet støtte – en vej til recovery”

Projekt “Ligestillet støtte – en vej til recovery” er et partnerskab mellem Randers, Aarhus og Viborg kommuner samt Region Midtjylland og SIND Pårørenderådgivning vil i de næste tre år udvikle og afprøve to modeller for ’peer-støtte’ (på dansk ’ligestillet støtte’). Modellerne består af: 1. En peer-guide model, hvor ny-udskrevne kan få tildelt en ’peer-guide’, der kan inspirere, skabe håb og …

Peers i Vejle – et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune

Her kan du læse om det peer-projekt, der gennemføres som et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune (2014-2016) Formålet med Psykiatrifondens og Vejle Kommunes peer-støtte-projekt er at udvikle og afprøve en kommunal model med frivillige peer-mentorer med henblik på at øge recovery og inklusion for brugere i socialpsykiatrien i Vejle Kommune. Projektet igangsattes den 1. januar 2014 og løber frem …

Hvad handler peer-støtte om?

Som en del af det nye fokus på, at mennesker med psykiske lidelser har mulighed for at komme sig, inddrages mennesker med psykiske lidelser stadig mere på arbejdspladser i kommuner og regioner. Baggrunden for dette er stigende forskningsmæssigt belæg for, at mennesker, som har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser, kan udgøre en unik og virksom ressource i den recoveryunderstøttende indsats …