PIXI – MIDTVEJSRAPPORT 2017- PEER-STØTTE I REGION HOVEDSTADEN

Peer Støtte

Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere i social- og behandlingspsykiatrien fra satspuljeprojektet Peer-støtte i Region Hovedstaden. Midtvejsrapporten er udarbejdet som en del af projektets fælles vidensindsamling og -grundlag og opsamler projektets foreløbige erfaringer med peer-støttemedarbejdere inden for fire fokusområder henholdsvis målgrupper, opgaver, samarbejdsflader samt peer-støttens potentiale. Målet er at afdække de gevinster, …