Socialstyrelsen: Sådan implementerer du peer-støtte

Peer Støtte Nyheder, Om Peer Støtte 1 Comment

Som en del af det landsdækkende peer-initativ har Socialstyrelsen udgivet “En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte.” Guiden samler op på den eksisterende litteratur samt erfaringer fra ind- og udland, og kan bruges af alle, men henvender sig især til organisationer der ønsker at ansætte peer-støttemedarbejdere. Har man allerede peer-støttemedarbejdere i sin organisation, kan guiden bruges til at genbesøge …