Café Backstage – Nyt peer-fællesskab for unge

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Cafe Backstage er startet op af frivillige peers i Rudersdal og er en frivilligdrevet cafe for unge. Det er de unge selv der har startet den op, fordi de synes for mange oplever forskellige psykiske vanskeligheder eller sårbarheder, som tit er forbundet med ensomhed og skam. Det laver Cafe Backstage om på. De unge tror på, at fællesskab og åbenhed …

Ny viden om frivillige peers + Værktøjskasse til at komme igang

Peer Støtte Nyheder 1 Comment

Glæde, frirum og lyst til livet er nogle af de resultater, som bliver fremhævet af borgere med psykiske vanskeligheder, der har modtaget frivillig peer-støtte i projektet ‘Bro til hverdagslivet.’ Den nye evaluering dokumenterer, at frivillige peers kan understøtte borgernes personlige recovery. Samtidig kan det at være frivillig peer understøtte ens egen recovery proces og være en stepping stone til arbejdsmarkedet. …