National evaluering: Peer-støtte gavner mennesker med psykiske vanskeligheder

“Evalueringen viser, at peer-støtten for alle parter forbindes med øget håb om recovery.” På baggrund af afprøvningen af peer-støtte i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt, er der nu kommet den første nationale evaluering af peer-støtte. Socialstyrelsen konkluderer at borgere, der modtager peer-støtte, oplever progression i forhold til deres recovery-proces bl.a. i form af et bedre socialt netværk og …

Orientering om tidsplan for april-maj. Til ledere peers og kollegaer

Til ledere peers og kollegaer: Her kan du se, hvad der sker lige nu i peer-projektet, og hvem du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget: Peer-uddannelsen slutter i april Den 28. og 29. april fremlægger peer-støttemedarbejderne deres afsluttende opgave. Opgaven er en beskrivelse af, hvordan tilbuddet om peer-støtte kan se ud på jeres arbejdsplads. Derefter overgår uddannelsen …