Ordbog over ofte anvendte begreber

Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og de begreber, der ofte anvendes i forbindelse med Peer-støtte

I Region Hovedstaden kan du møde peer-støttemedarbejdere i form af:

  • Recovery-mentorer – på døgnafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri
  • Peer-støttemedarbejdere – på ambulante afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri og kommuner i Region Hovedstaden
  • Medarbejdere med brugererfaring (MB) – efteruddannelse for fagfolk med psykisk sårbarhed
  • Vendepunkter – Instruktører til vendepunktsforløb og peer-støttemedarbejdere i forskellige tilbud

Andre peer-baserede aktiviteter:

  • Skolen for recovery – for patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri
  • Peernetværket Danmark – et nystartet netværk for peers i hele landet

Der er stigende forskningsmæssigt belæg for, at mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen over for andre mennesker med psykiske lidelser.

Peer-støtte betegner de situationer, hvor ens levede erfaringer med psykiske lidelser og støtten fra andre, bruges til gavn for andre.

Peer-to-Peer er engelsk og kan oversættes med ’bruger til bruger-støtte’.

Du kan downloade ordbogen som pdf – klik her

Ordbogen opdateres løbende. Der anvendes primært Socialstyrelsens definitioner.

Læs mere om de centrale begreber

  • Mead, Shery m.fl. (2001): Peer Support: A Theoretical Perspective. Psychiatric Rehabilitation Journal 25(2)
  • O’Hagan, Mary (2011): Peer Support in Mental Health and Addictions – a Background Paper, maj 2011
  • Scottish Recovery Network (2011): Experts by Experience. Guidelines to support the development of Peer Worker roles in the mental health sector

Comments 1

  1. Pingback: Ordbog - peer-støtte - Peer-Støtte i Region HovedstadenPeer-Støtte i Region Hovedstaden

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.