Samlerobjekt: 1.udgave af “100 idéer til recovery-orienteret arbejde”

Peer Støtte Info 2 Comments

For ikke så længe siden udkom 2. udgave af kataloget “100 idéer til recovery-orienteret arbejde” fra den engelske tænketank Rethink (Rethink Mental Illness). Kataloget henvender sig til mennesker, der arbejder i psykiatrien (i England skelner man ikke mellem kommuner og regioner) og kan bruges til inspiration til at udvikle en mere recoveryorienteret praksis – fælles for de 100 idéer er …