Kontakt os

Projektet er afsluttet, men vi tjekker mail nogenlunde jævnligt.

Skriv til os, hvis du har spørgsmål om rapporter, implementeringserfaringer etc.

Vi vil bestræbe os på, at svare hurtigst muligt,
men der kan gå lidt tid. Vi håber på din forståelse herfor.

Skriv til ksr@detsocialenetvaerk.dk


Om projekt peer-støtte i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Helsingør og Rudersdal ansatte i 2015-2018 tidligere brugere af psykiatrien, for at støtte andre med psykiske vanskeligheder i at komme sig. Det skete som en del af satspuljeprojektet ”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser” – i daglig tale kaldet Peer-støtte i Region Hovedstaden.

Projektet skulle i 2015-2018 uddanne og supervisere mennesker med erfaringskompetencer til at indgå i de kommunale og regionale indsat­ser for mennesker med psykiske lidelser. I tæt samarbejde med ansættelsessteder og borgere skulle projektet samtidig bidrage til at sikre, at peer-støtten bliver en naturlig del af indsatsens tilbud.

Læs mere om projektet