Til jer, der skal ansætte

Her kan du downloade en en række opmærksomhedspunkter og konkrete spørgsmål, som kan bruges til ansættelsessamtaler med kommende peer-støttemedarbejdere.

Det særlige ved at ansætte peer-støttemedarbejdere er, at de personlige erfaringer indgår i arbejdet med borgeren og kollegaerne. Derfor er det en nødvendighed, at der spørges ind til disse erfaringer.

De følgende guidelines er tænkt som inspirationskilde til at finde frem til ansøgerens ressourcer og kompetencer og til at skabe en god dialog i samtalen. Indholdet er vejledende. Ansættelsesudvalget vælger selv, hvad der er vigtigt i samtalen.

Hvad er særligt vigtigt?

De to vigtigste ting er:

  • At ansøgeren har lagt en nødvendig distance til egne psykiske vanskeligheder og samtidigt formår at inddrage sine personlige erfaringer i arbejdet med borgeren. Dette betyder, at ansøgeren skal kunne sætte ord på de erfaringer, han/hun har gjort sig og kan tale frit om dem – men samtidig også se dem i et vist perspektiv.
  • At ansøgeren kan se sig selv som peer i forhold til arbejdspladsen. Der kan være ansøgere, der har de rette kompetencer, men som i kraft af uddannelse m.m. ikke ser sig selv havende en peer-rolle i medarbejdergruppen.

Vejledningen  er udarbejdet på baggrund af erfaringerne med at ansætte 12 peer-støttemedarbejdere hos projektpartnerne i Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns-, Rudersdal- og Helsingør Kommune. Derudover er indholdet sammenholdt med internationale erfaringer.

Vejledningen indeholder en række opmærksomhedspunkter og konkrete spørgsmål, som kan bruges til ansættelsessamtaler med de kommende peer-støttemedarbejdere.