Sådan kan I forberede jer

Her kan du få konkrete råd til, hvordan din arbejdsplads kommer godt i gang med peer-støtte. Anbefalingerne bygger på erfaringerne i Region Hovedstaden med at ansætte 12 peer-støttemedarbejdere i kommunale og regionale indsatser. Derudover er der inspiration at hente i Socialstyrelsens implementeringsguide.

Hvad er det vigtigste en peer skal lave hos jer?

Peer-støttemedarbejdere arbejder ud fra egne erfaringer med at komme sig og viden om, hvad der kan gøre en vigtig forskel i hverdagen. Derfor skulle man tro, at det var indlysende, hvad en peer laver.

Men alle erfaringer viser, at det ikke er helt så simpelt at oversætte levede erfaringer til arbejdsopgaver.

Hvis din arbejdsplads overvejer at ansætte peers, er forberedelse en vigtig del af at bringe erfaringskompetencen bedst muligt i spil.

Læs videre – eller download til højre.

Drøft opgaverne på forhånd

Hvis din arbejdsplads overvejer at ansætte en peer-støttemedarbejder, er det en god idé på forhånd at drøfte
•    hvorfor vil I gerne ansætte en peer-støttemedarbejder?
•    hvilke opgaver skal peer-støttemedarbejderen varetage?
•    hvordan skal peer-støtten supplere kollegernes arbejde?

Jo flere af dine kollegaer der inddrages i processen jo bedre. I kan lave en bruttoliste af gode ideer og drøfte dem med de peers, I indkalder til ansættelsessamtalen.

Spørg ind, når I søger ny kollega

I forbindelse med ansættelsen af peer-støttemedarbejdere i Region Hovedstaden beskrev lederne, at der var brug for en anden type samtale, end man var vant til for at kunne afgøre, hvem der var den rette ansøger til jobbet.
Fordi det er centralt, at peer-støttemedarbejderne bringer sig selv med i arbejdet, er der et særligt behov for at sætte fokus på ansøgerens personlige erfaringer med recovery og de personlige kompetencer.
Man kan derfor med fordel en med brugererfaring i ansættelsesudvalget, som bl.a. kan sikre, at der bliver stillet skarpt på ansøgerens recovery-proces.

Peer-støttemedarbejdere, der blev ansat på denne måde, har givet udtryk for, at det var en god oplevelse at være til en samtale, hvor man blev mødt som den, man er, og ikke var tvunget til at dække over sygdomsforløb m.m.

Kontakt til borgerne

Peer-støttemedarbejderens mulighed for at skabe kontakt til borgerne kan se meget forskellige ud fra arbejdsplads til arbejdsplads – fælles for dem er dog ofte, at der ikke er nogen eksisterende praksis for, hvordan denne kontakt skal etableres.
Her kan arbejdspladsen med fordel planlægge på forhånd, hvordan peer-støttemedarbejderen skal kunne etablere kontakt til borgerne. Derudover skal borgerne informeres om, hvad peer-støtte er, og at det er en mulighed, de kan vælge til – men den del kan peer-støttemedarbejderen selv være med til.

Det er også en god idé, at én eller flere medarbejdere får ansvar for at introducere borgerne for peer-støttemedarbejderen.

Hold fokus på peer-støttens rolle

Når peer-støttemedarbejderen er blevet ansat, er han/hun meget afhængig af samarbejdet med lederen og kollegerne, da etablering af peer-støtte kræver adgang til borgerne, viden om organisationen, samarbejde omkring borgerne m.m.
En peer-støttemedarbejder formulerer den ideelle arbejdsfordeling på følgende måde: ”Det er lederens ansvar at skabe pladsen til peer-støtten, og så er det peer-støttemedarbejderens ansvar at indtage den plads og fylde den ud.”

Samtidig er der behov for, at arbejdspladsen fastholder fokus på peer-støtten – for hvad var det nu, formålet var? Der en risiko for, at det, som erfaringskompetente medarbejdere kan bidrage med, enten bliver marginaliseret, fordi ledelse og kolleger ikke kan se værdien af det, eller udvandet, fordi peer-støttemedarbejderen ender med at lave det samme som sine kolleger.

At give peer-støtten en fast plads på personalemøder kan være én måde at fastholde fokus på. At sammensætte teams, hvor peer-støttemedarbejderen indgår på lige fod med de øvrige medarbejdere, er en anden. Måderne dette kan gøres på er mange afhængige af, hvordan man arbejder lokalt. Det vigtige er, at man skaber en struktur omkring samarbejdet fra begyndelsen, der definerer formål, ansvarsfordeling og møde-kadence.Socialstyrelsens
Implementeringsguide


Hvilken rolle skal peer-støtten spille?

Den engelske ”Peer-worker role star” kan bruges til målrettet at drøfte ønsker og forventninger til peer-støtte på den enkelte arbejdsplads.

En fælles forståelse af, hvad I ser som de vigtigste peer-opgaver, er et godt udgangspunkt for tydelige peer-roller og et meningsfuldt samspil med kollegaerne.

>> Download folder om at forberede sig på arbejdspladsen inkl. peer-worker role star:

Forberedelser på arbejdspladsen (2017) 222.14 KB 117 downloads

...

>> Læs om de typiske spørgsmål i forbindelse med ansættelsen af peers:

Når brugere bliver kollegaer (2015) 587.06 KB 141 downloads

...