For ledere og organisationer

Denne side henvender sig til dig, der til dagligt er leder for en peer-støttemedarbejder – eller som overvejer at ansætte en peer

Indholdet på denne side er udviklet af partnerskabet, der driver projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden.”

Partnerskabet består af Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Helsingør og Rudersdal. De civile partnere er Det Sociale Netværk og Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Det betyder at indholdet bygger på afprøvning af peer-støtte i både region og kommuner. Opgaver og indhold er samskabt med bruger- og pårørendeforeninger.

Læs mere om partnerne her


Peer-støtte defineres som:
Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud
og med recovery.

Socialstyrelsen


Rammerne for ansættelsen af peers er generelt ens. Det der varierer er typisk timetal, evt. fleksjob samt det lokale behov. Som leder kan du bruge det følgende til at definere rammerne for peers i din organisation.

 • Ansættelsen

  Peer-støttemedarbejdere ansættes lokalt hos den enkelte part i kommune eller region. Ansættelsen er typisk på ordinære vilkår, men kan også være fleksjob og løntilskudsjob for førtidspensionister.

 • TIMETAL

  Det anbefales at timetallet er 12-37 ugentligt. Det typiske er 20 og 30 timer/uge, så peer-støttemedarbejderen kan blive godt integreret i personalegruppen.

 • Løn

  Løn fastsættes lokalt efter gældende lokal overenskomst.

 • Peer-støttemedarbejderens kvalifikationer

  Der er typisk ikke særlige uddannelsesmæssige krav til en peer-støttemedarbejder andet end, at vedkommende skal have afsluttet folkeskolens 9. klassetrin. Flere steder har man dog bevidst valgt at ansætte en person med sundhedsfaglig eller anden relevant baggrund. Peer-støttemedarbejderens hovedkompetence er vedkommendes erfaring med sygdom og recovery.

 • Ansvar

  Det er ansættelsesstedet der varetager den daglige ledelse, både fagligt og personalemæssigt.

 • Ansættelsesform

  Funktionærloven er gældende for ansættelsen. Ferie afholdes i overensstemmelse med ansættelsesstedets regler.

 • Uddannelse og erfa-grupper

  Arbejdsgiver har mulighed for at melde peers til Peer-uddannelsen. Ved tilmelding er der – ud over tid der bruges på uddannelsen – obligatorisk deltagelse i netværksgrupper, hver 6. uge, for at sikre et peer-fagligt praksisfælleskab. Se mere her

 • Typiske spørgsmål på arbejdspladsen

  Klik for at downloade folderen

 • Er der viden om peer-støtte?

  Der er efterhånden meget viden om peer-støtte. Vi har samlet det meste her

Hvad kan du som leder forvente

Ansættelsen af peer-støttemedarbejdere kan styrke dine muligheder som leder, for at skabe større sammenhæng og recovery-orientering i din  organisation, gennem ansættelse af en eller flere peer-støttemedarbejdere.

Hvilke opgaver det giver mest mening, at peer-støttemedarbejderen varetager i din organisation, fastlægges bedst i dialog mellem dig, peer-støttemedarbejderen, relevante kollegaer og gerne også brugere.

De typiske hovedopgaver er:

Individuel peer-støtte, der skal styrke borgerens forudsætninger for aktivt at deltage i egen recovery-proces, samt bidrage til at facilitere denne proces. Den individuelle peer-støtte arbejder i indsatsen med udgangspunkt i borgerens aktuelle ønsker og mål.

Peer-gruppeforløb gennemføres som nye forløb, fx recovery-grupper, eller som en del af eksisterende gruppeforløb i samarbejde med andre medarbejdere.


Godt begyndt er…

Ansættelsen af peers skal gerne bidrage til den ønskede udvikling i din organisation.

Det stiller krav til dig som leder, om at skabe sammenhæng i et team mellem de forskellige medarbejdere, opgaver og mål.

I videoen kan du høre Lillian fortælle om at blive ansat som peer – og ende med at sige op.


HVOR MANGE PEERS KENDER DU?

For at skabe et overblik over peer-indsatserne på Sjælland har vi i dette hæfte beskrevet en række af de forskellige peer-baserede tilbud, undervisningsforløb og foreninger, der findes i dag. Klik for at downloade


Fandt du hvad du ledte efter?
– ellers er du velkommen til at kontakte os.

Dit navn (skal udfyldes)

Din email adresse (skal udfyldes)

Din henvendelse handler om:

Din besked: