Nyt hold på Peer-uddannelsen

Reportage fra Peer-uddannelsen: Egne erfaringer er i centrum, når peer-støttemedarbejdere hjælper borgere med psykiske vanskeligheder. Af Mie Brandstrup, 12. januar 2017 Lige nu er et nyt hold af tidligere psykiatribrugere i gang med Peer-uddannelsen i partnerskabsprojektet Peer-støtte i Region Hovedstaden, som Det Sociale Netværk er en del af. Det nye hold på peeruddannelsen består både af frivillige og lønnede peers …

Download magasin om peer-støtte

Det handler om, at flere kommer sig I Peer-magasinet kan du læse om de seneste erfaringer med peer-støtte i Region Hovedstaden. Læs førstehåndsberetninger fra peers, kollegaer og organisationer, om hvad ansættelsen af peer-støttemedarbejdere, har betydet for dem. På flere og flere arbejdspladser i social- og behandlingspsykiatrien er der ansat peer-støttemedarbejdere. En peer har selv haft psykiske vanskeligheder, været turen igennem …

TV2 Lorry: Om peer-støtte

Her kan du se – eller gense – TV2 Lorry’s indslag om projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden” den 29. september 2016. (Kommer indlægget ikke frem på din skærm – klik her for at se det) Indslaget kom på kun to dage før årets Psykiatritopmøde, der holdes af PsykiatriNetværket, der er et landsdækkende netværk af bruger- og pårørendeforeninger. Temaet for topmødet …

Ny guide fra Socialstyrelsen

Som en del af det landsdækkende peer-initativ har Socialstyrelsen udgivet “En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte.” Guiden samler op på den eksisterende litteratur samt erfaringer fra ind- og udland, og kan bruges af alle, men henvender sig især til organisationer der ønsker at ansætte peer-støttemedarbejdere. Har man allerede peer-støttemedarbejdere i sin organisation, kan guiden bruges til at genbesøge …

Helsingør: Peers skaber håb

Hvordan støtter Helsingør Kommune borgerne bedst i deres recovery? Helsingør Kommunes “Center for Særlig Social Indsats” er i det forløbne år blevet klogere på, hvad det betyder at ansætte mennesker, der har prøvet psykiske vanskeligheder på egen krop. Tre peer-støttemedarbejdere er blevet ansat som en del af projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden,” som Helsingør Kommune i 2015 var med til …

Statusrapport for ’projekt peer-støtte i region hovedstaden’ ligger klar!

Hvordan kan arbejdspladser forberede sig på at ansætte en peer? Hvad er vigtigt at huske på under ansættelsessamtalen? Hvad skal en peer lave? Og hvordan skaber man gode rammer for peer-støttens udvikling? Det er nogle af de spørgsmål, statusrapporten kan gøre dig klogere på. Derudover kan du læse om, hvilke forandringer peer-støtten har skabt indtil nu for borgere, peer-støttemedarbejdere og …

Selvstigma – arbejdsområde og personlig udfordring?!

Workshop for peer-støttemedarbejdere den 15. september 17-20 Selvstigmatisering er et vigtigt tema, for både mange peer-støttemedarbejdere og Landsindsatsen EN AF OS, der arbejder for afstigmatisering af psykiske lidelser. I En Af OS’ diskriminationsundersøgelse, der blev gennemført af KORA, sagde 92% af alle personer, der selv har eller har haft en psykisk lidelse, at de fx har undladt at søge job …

Hvordan kan man arbejde med recovery

Lad dig inspirere af konkrete eksempler på recovery-orienteret praksis i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery har netop har udgivet en oversigt over de mange recovery-orienterede metoder og tilgange, der findes i Region Hovedstadens Psykiatri, efter at recovery i flere år har været et centralt indsatsområde. Hvis du aldrig har hørt om recovery før, så er det et …