Snapshot fra peer-uddannelsen

REPORTAGE Til peer-støttemedarbejdernes introduktionsforløb i november 2015, deltog Amalie Vatne Brean som observatør, som en del af sin praktik som psykolog. Det er der kommet denne reportage ud af: ”Jeg skal ikke skjule, at jeg har været indlagt, det er det jeg er ansat til.” Af Amalie Vatne Brean, stud.psych Vi er i København. Langt fra stivnede teorier. Vi er …

Læs om projektet i Socialpædagogen

“En medarbejder, som selv har erfaringer med psykisk sygdom, kan skabe håb og en større følelse af ligeværd hos både medarbejdere og psykisk syge.” Projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden” deltager i Socialpædagogens december-tema om ansættelsen af brugere i både psykiatrien og socialpsykiatrien. Det skal skabe mere ligeværd og større håb om recovery. Temaet handler om, at man stadig flere steder …

Ny recovery guide i Region Hovedstaden

’Guide til et godt hverdagsliv’ er en ny guide, der henvender sig bredt til alle, der ønsker at arbejde med sin eller andres recovery-processer. Recovery guiden er skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommuner i Region Hovedstaden. “Guide til et godt hverdagsliv”er udkommet og kan nu bestilles af medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, …

Oplæg om peer-støtte til KL’s psykiatri-konference

80 personer fra kommuner i hele landet tog del i oplægget om recovery og peer-støtte til KL’s Handicap- og Psykiatrikonference 2015 afholdt med temaet “Vidensbaseret praksis – hvad virker for borgeren?” Konferencen blev holdt den 18. november, og programmet havde fokus på inddragelse af borgerne og hvad der egentlig virker i praksis. Til konferencen holdt Lene Eplov, forskningsoverlæge Psykiatrisk Center …

Ny illustreret bog om sårbare sind

Tirsdag d. 24. november udkommer Sårbare Sind – en illustreret bog, der tager sine læsere helt tæt på det at leve med en psykisk sygdom, og som giver et unikt indblik i en tilværelse, der stadig er stærkt tabuiseret. “Livshistorien er vigtig, hvis du vil forstå et menneske. Forklaringen på vedkommendes bevæggrunde i dag ligger ofte i fortiden, og ved …

Besøg af Peernetværket

På den sidste dag af peer-uddannelsen fik vi besøg af Petrine Severin Halbro fra det nystartede Peernetværket Danmark. Peernetværket er ved at etablere sig selv, og skal blandt andet etablere netværksgrupper for peer-støttemedarbejdere over hele landet. I dag fik vi drøftet, hvordan man kan etablere netværks-grupper for peers i København, Rudersdal og Helsingør-   Vi siger tak for besøget, og …

Tillykke til Skolen for Recovery

I dag blev Skolen for Recovery officielt indviet. Stort tillykke! Skolen for Recovery tilbyder kurser for patienter, pårørende og medarbejdere  i Region Hovedstadens Psykiatri. Kurserne skal sikre, at der sker en ligeværdig erfaringsudveksling på kryds og tværs mellem såvel kursister som undervisere. På skolen kan du finde, udvikle og få mest ud af dine egne ressourcer og færdigheder.​ ​​Alle underviserne har …

Peers indtager psykiatrien

13 tidligere psykiatribrugere er blevet ansat på psykiatriske afdelinger og kommunale institutioner rundt omkring i Region Hovedstaden. Et tiltag, der danner grundlaget for den kulturændring i psykiatrien, der sætter recovery, håbet og troen på, at man kan komme sig i centrum. En formfuldendt hestesko omslutter Klavs Serup Rasmussen, mens han fortæller om mulighederne for at komme sig efter en psykisk …

Ansættelserne af peers er på plads

Hos Region Hovedstadens Psykiatri samt kommunerne Rudersdal, København og Helsingør er der i de seneste par uger blev ansat 12 peer-støttemedarbejdere, der starter i deres nye job den 2. november. Til de 12 stillinger har der været mere end 300 meget velkvalificerede ansøgninger. Er du en af de mange ansøgere, der ikke fik tilbudt en stilling i denne omgang, kan …