Hjælper andre tilbage til livet

Fra Rudersdal Kommune: Simon er ansat i Rudersdal Kommune og arbejder til daglig med at hjælpe andre ud af psykiske vanskeligheder. Som ’peermedarbejder’, der selv har oplevet psykiske vanskeligheder, har han en særlig personlig vinkel på brugerne. – Jeg har erfaring med, at medicin påvirker din personlighed, har du også det? Det kunne være et typisk spørgsmål, som Simon (der …

En myg foran elefanten?

Tak til alle de 30 engagerede deltagere, der mødte op i Kulturhuset Islands Brygge til temaaftenen “Hvordan arbejder man som peer-støtte medarbejder i socialpsykiatrien bedst med recovery”! Aftenen var den første temaaften, der blev gennemført i et samarbejde mellem Projekt-peerstøtte i Region Hovedstaden og Peernetværket Danmark. Formålet med temaaftenerne er at adressere de vigtigste spørgsmål, der dukker op i ens …

Nyudklækkede peer-støtter ser dagens lys

10 peer-støttemedarbejdere har netop overstået 26 ugers uddannelse, og er nu fuldt ud klar til at hjælpe og støtte psykisk sårbare i Region Hovedstaden og tre kommuner herunder. Det er det første hold, der har gennemført uddannelsen. Glæde og forventninger fyldte lokalet, da de 10 nyuddannede peer-støttemedarbejdere modtog deres diplomer efter flere ugers undervisning. Gennem 26 uger har de fulgt …

Hvordan arbejder vi bedst med recovery? – Temaaften den 19.5 For Peer-støttemedarbejdere I socialpsykiatrien

AFTENEN ER EN MULIGHED FOR at mødes med andre peers og drøfte hvilke særlige muligheder og barrierer, der er forbundet med at være ansat som repræsentant for recovery-tankegangen på steder, der samtidig er borgernes hjem. Det bliver en aften, hvor vi vil zoome ind på dig og dine peer-kollegaers erfaringer – og se, om der er centrale erfaringer, vi i …

Snapshot fra peer-uddannelsen

REPORTAGE Til peer-støttemedarbejdernes introduktionsforløb i november 2015, deltog Amalie Vatne Brean som observatør, som en del af sin praktik som psykolog. Det er der kommet denne reportage ud af: ”Jeg skal ikke skjule, at jeg har været indlagt, det er det jeg er ansat til.” Af Amalie Vatne Brean, stud.psych Vi er i København. Langt fra stivnede teorier. Vi er …

Læs om projektet i Socialpædagogen

“En medarbejder, som selv har erfaringer med psykisk sygdom, kan skabe håb og en større følelse af ligeværd hos både medarbejdere og psykisk syge.” Projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden” deltager i Socialpædagogens december-tema om ansættelsen af brugere i både psykiatrien og socialpsykiatrien. Det skal skabe mere ligeværd og større håb om recovery. Temaet handler om, at man stadig flere steder …

Ny recovery guide i Region Hovedstaden

’Guide til et godt hverdagsliv’ er en ny guide, der henvender sig bredt til alle, der ønsker at arbejde med sin eller andres recovery-processer. Recovery guiden er skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommuner i Region Hovedstaden. “Guide til et godt hverdagsliv”er udkommet og kan nu bestilles af medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, …