Reportage fra Læringsdagen den 2. oktober 2017

Borgere, peers, kolleger og partnere i peer-projektet i Region Hovedstaden var den 2. oktober samlet til en fælles læringsdag for at samle op på de gode erfaringer og give ordet til borgere og peers. Regnen siler ned uden for de store vinduer i Kulturstationen Vanløse, men indenfor er humøret højt. Peer-medarbejdere, deres kolleger, borgere og samarbejdsparterne i peer-projektet i Region …

Tid til at melde dig til Peer-Uddannelsen?

Næste hold på Peer-Uddannelsen starter den 8. januar 2018. Her skal lønnede og frivillige peers – sammen med kollegaer fra kommuner og regioner – arbejde med hvordan man i fællesskab kan støtte at flere kommer sig. Og du kan melde dig til. Fristen er 20. november. Om peer-uddannelsen Deltagernes erfaringer er i centrum – der sparres med den mest anerkendte …

Hvornår er en krone mest værd? Psykiatritopmøde 2017

Du kan stadig nå at melde dig til Psykiatritopmødet den 7. oktober, der holdes på Skt. Annæ Gymnasium. Temaet for årets Psykiatritopmøde er ’Valgfrihed – hvem vælger for dig?’ Psykiatritopmødet blander sig i år den internationale debat om, hvordan samfundet bedst anvender sine ressourcer til at støtte mennesker i at komme videre i livet, når fx en psykisk krise har …

Vi kommer til at samskabe mere – men om hvad?

BAGGRUNDSARTIKEL: SAMSKABELSE Samskabelse er fra flere sider blevet udråbt som en ny og nødvendig måde at samarbejde på i velfærdssamfundet. For de fleste er det dog stadig lidt uklart, hvad samskabelse er, og hvad der kan komme ud af det. Forskning peger på at samskabelse kan reducere økonomiske omkostninger, styrke fællesskabet og skabe større tilfredshed med offentlige tilbud hos borgerne. …

Den internationale stigma-konference nærmer sig

I slutningen af september afholder En Af Os stigmakonferencen “Together against Stigma” i Øsknehallen. Med deltagere fra hele verden, skal konferencen skabe et internationalt overblik over hvordan forskning, kampagner og projekter har bidraget til at ændre synet på psykiske sygdomme og de mennesker, der lever med dem. Fokus er på barrierne i omverdenen og har som tema: Mennesker med psykiske …

Velvære i hverdagen: Gode råd til en forbedret livskvalitet

Peter, der er frivillig i Bro til Hverdagslivet, deler her en række af sine enkle, gode råd og ideer til at forbedre ens livskvalitet og få mere energi. Peter har selv haft gavn og stor glæde af at bruge dem.  Du kender sikkert en del af ideerne, men måske kan Peter bidrage med inspiration og nye synsvinkler: Brug åndedrættet korrekt Lær enkle yogaøvelser og …

Lærings- og inspirationsdag den 2. oktober 2017

Borgere, medarbejdere og ledere hos projektets partnere inviteres til en fælles Inspirations- og læringsdag, der har fokus på: Hvad er et godt hverdagsliv og hvad er god peer-støtte? Hør borgere, peers, kollegaer og ledere fra hele regionen fortælle om deres erfaringer og visioner. Vær med til at sætte dit fingeraftryk på fremtidens peer-støtte. Dagen byder bl.a. på film, samtalesaloner, workshop, …

Hvorfor peers er så vigtige i forhold til dobbeltdiagnosen

Dobbeltdiagnoseaspektet blandt patienter i psykiatrien, er et uhyre komplekst emne uden enkle løsninger, fordi at der er så mange områder i personens egen recoveryproces, der skal arbejdes med, før at personen selv kan opnå følelsen af et leve et tilfredsstillende liv. Særligt har det tværsektorielle samarbejde indenfor psykiatrien, kommunerne og misbrugscentrene været en mange – årig udfordring. Som for patienterne, …