Velvære i hverdagen: Gode råd til en forbedret livskvalitet

Peter, der er frivillig i Bro til Hverdagslivet, deler her en række af sine enkle, gode råd og ideer til at forbedre ens livskvalitet og få mere energi. Peter har selv haft gavn og stor glæde af at bruge dem.  Du kender sikkert en del af ideerne, men måske kan Peter bidrage med inspiration og nye synsvinkler: Brug åndedrættet korrekt Lær enkle yogaøvelser og …

Lærings- og inspirationsdag den 2. oktober 2017

Borgere, medarbejdere og ledere hos projektets partnere inviteres til en fælles Inspirations- og læringsdag, der har fokus på: Hvad er et godt hverdagsliv og hvad er god peer-støtte? Hør borgere, peers, kollegaer og ledere fra hele regionen fortælle om deres erfaringer og visioner. Vær med til at sætte dit fingeraftryk på fremtidens peer-støtte. Dagen byder bl.a. på film, samtalesaloner, workshop, …

Hvorfor peers er så vigtige i forhold til dobbeltdiagnosen

Dobbeltdiagnoseaspektet blandt patienter i psykiatrien, er et uhyre komplekst emne uden enkle løsninger, fordi at der er så mange områder i personens egen recoveryproces, der skal arbejdes med, før at personen selv kan opnå følelsen af et leve et tilfredsstillende liv. Særligt har det tværsektorielle samarbejde indenfor psykiatrien, kommunerne og misbrugscentrene været en mange – årig udfordring. Som for patienterne, …

Før du går på sommerferie – sæt x i kalenderen

Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden er for lønnede og frivillige peers samt kollegaer. Næste kursusstart for basismodul på peer-uddannelsen er 4. september 2017. Vær opmærksom på at tilmeldingsfristen er 5. august 2017. Har du allerede gennemført basismodulet, så husk, at du har mulighed for at supplere basismodulet og bygge videre på din uddannelse med tilvalgsmoduler. Er du peer, recovery-mentor eller kollega …

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? – Ny kortlægning fra Defactum

Efterhånden som erfaringerne med Peer-støtte vokser, bliver de forskellige barrierer for peer-støtten også tydeligere. DEFACTUM har i samarbejde med projekt Ligestillet Støtte i Region Midt kortlagt, hvordan der kan skabes flere peer-jobs samt hvilke dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til det. I Peer-job undersøgelsen har jobkonsulenter, arbejdsgivere, kollegaer, peer-medarbejdere og borgere peget på en række udfordringer, der er væsentlige …

Livshistorier i fokus

Reportage fra peer-uddannelsen. I dag er 3. dagen på basismodulet på peer-uddannelsen. Der arbejdes med livshistoriefortællinger med udgangspunkt i “Liv i Fokus” Ti peer-støttemedarbejdere og fem kollegaer fra hele Sjælland arbejder i løbet af dagen med “Den Frie Fortælling,” som er en af de tre måder man kan arbejde med livshistoriefortællinger på. Livshistoriefortællinger bygger på bl.a. den narrative tilgang, der …

Ny viden om effekten af peer-støtte

Gør peer-støtte overhovedet en forskel?  Ja, er den klare konklusion i ny rapport fra projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden, som samler op på erfaringer og gevinster ved peer-støtte. Hvilken forskel gør peer-støtte for borgere og for organisationer, og hvad er det lige, peer-støttemedarbejderne kan? Det søger ny midtvejsrapport fra projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden at give svar på. Rapporten, der …

Choice & Control – når det til Danmark?

I udlandet sker der i disse år en radikal omstilling af indsatserne til mennesker med psykiske vanskeligheder. Omstillingen kan ses som en konsekvens af den nu almene forståelse af, at mennesker kan komme sig af alvorlige psykiske vanskeligheder. Der er ofte blevet talt om, at recovery indebærer et paradigmeskift – nu begynder konturene at tegne sig. Efterhånden giver det ikke …