Ny viden om frivillige peers + Værktøjskasse til at komme igang

Glæde, frirum og lyst til livet er nogle af de resultater, som bliver fremhævet af borgere med psykiske vanskeligheder, der har modtaget frivillig peer-støtte i projektet ‘Bro til hverdagslivet.’ Den nye evaluering dokumenterer, at frivillige peers kan understøtte borgernes personlige recovery. Samtidig kan det at være frivillig peer understøtte ens egen recovery proces og være en stepping stone til arbejdsmarkedet. …

Håb, øget selvværd og handlekraft…

Håb, øget selvværd og handlekraft er blot nogle af de resultater, peer-støtte formår at skabe hos borgere med psykiske vanskeligheder. Den nye rapport “Peer-støttens Resultater – Erfaringer fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden” dokumenterer, at peer-støttemedarbejdere kan forbedre borgeres livsmuligheder og livskvalitet, og derved understøtte personlig recovery. Rapporten baserer sig på interviews med 11 borgere og patienter fra de kommunale …

Ny rapport om erfaringerne med peers på psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland

”Peer-samtalerne er en del af min recovery, så jeg ikke går vejen alene” fortæller en af de 31 patienter, der indgår i den foreløbige evaluering af projekt ”Peers som Brobyggere” i Region Sjælland. Gennem projektet tilbydes indlagte i psykiatrien i Roskilde samtaler med en peer. Samtalerne handler om det, som patienten har brug for at tale om, herunder temaerne i …

Er arbejdsmotivationen den samme blandt peer- og fagmedarbejdere i psykiatrien?

Denne artikel bygger på en undersøgelse af forskelle og ligheder i public service motivationen, hos peermedarbejdere og fagmedarbejdere i psykiatrien. Public service motivation handler om, hvorvidt man ser det som sin opgave at gøre en positiv forskel for borgerne og samfundet. Af Louise Biede, kandidatstuderende på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. På baggrund af interviews med peermedarbejdere i tre …

Invitation til kursus i livshistoriefortællinger d. 16. marts og den 23. april 2017

Livshistoriefortælling er nu en anerkendt tilgang i psykosocial rehabilitering for personer med psykiske lidelser I 2017 er Livshistoriefortællinger blevet optaget på Socialstyrelsens Vidensportal som en vidensbaseret metode og tilgang der understøtter recovery på ligefod med hhv. Åbne Dialoger og FIT (Feedback Informed Treatment) som særlig egnet til at understøtte brugernes recovery. Erfaringer peger på, at medarbejdere, der selv har brugererfaring, …

Ny kronik om peer-støtte: Hvem lærer af hvem?

I en ny kronik på Kommunen.dk rejses spørgsmålet om de offentlige velfærdsydelser egentlig gør det, der er mest brug for – eller om den offentlige sektor med fordel kunne lade sig inspirere af borgerne; “Hvad hvis vores fagprofessionelle udgangspunkt i mødet med mennesker med psykiske lidelser var, at de var rollemodeller i stedet for sårbare?“ Kronikken afspejler en række spørgsmål der …

Startlinjen søger frivillige peers

Nu kan du melde dig som frivillig peer på Startlinjen, der er ved at opstarte projekt Se Frem Sammen. Som frivillig opbygger du en tryg relation til et menneske med psykiske vanskeligheder. Du lytter og støtter den anden med at finde troen på egne ressourcer og et liv med flere muligheder. Al kontakt foregår via telefonen. Du vil blive en …