Ny national uddannelses-ramme for peer-uddannelser i Danmark

På basis af erfaringerne fra det nationale peer-initiativ udgives nu en fælles national uddannelsesramme for peer-uddannelser. Rammen er tænkt som inspiration til landets øvrige kommuner og regioner, der arbejder med peers. Uddannelsesrammen er udviklet et i samarbejde mellem Socialstyrelsen, peer-partnerskaberne i henholdsvis Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland samt Peer-netværket Danmark. Uddannelsesrammen bygger på både forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden …

Implementering af Peer-støtte – Erfaringer fra Region Hovedstaden

Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har selvfølgelig en afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Det understøttes af både kvantitativ og kvalitativ forskning, som viser, at det ikke er nok blot at ansætte en peer-støttemedarbejder. Organisationen skal forberede sig. I denne nye rapport ”Implementering af peer-støtte – erfaringer og anbefalinger fra Projekt Peer-støtte i …

Mulighedsmaskiner eller Forvandlingskugler? Partnerskaber i praksis

Tværsektorielle partnerskaber er blevet stadig vigtigere, efterhånden som ønsket at om at skabe nye velfærdsløsninger tættere på borgernes behov er vokset. Men hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet. På baggrund af 3,5 års samarbejde …

Samskab vejene til fællesskab, inklusion og recovery!

Det har længe været kendt at mennesker kommer sig i fællesskaber, men hvordan får vi skabt fællesskaber, der kan rumme alle, inklusive psykisk sårbare? Nyt speciale samler op på resultaterne fra det samskabte frivillig peer-projekt “Bro til hverdagslivet.” I Bro til hverdagslivet i Rudersdal er frivillige peers, foreninger på psykiatriområdet og Rudersdal Kommune gået sammen om at skabe en indsats, …

Ny viden om frivillige peers + Værktøjskasse til at komme igang

Glæde, frirum og lyst til livet er nogle af de resultater, som bliver fremhævet af borgere med psykiske vanskeligheder, der har modtaget frivillig peer-støtte i projektet ‘Bro til hverdagslivet.’ Den nye evaluering dokumenterer, at frivillige peers kan understøtte borgernes personlige recovery. Samtidig kan det at være frivillig peer understøtte ens egen recovery proces og være en stepping stone til arbejdsmarkedet. …

Håb, øget selvværd og handlekraft…

Håb, øget selvværd og handlekraft er blot nogle af de resultater, peer-støtte formår at skabe hos borgere med psykiske vanskeligheder. Den nye rapport “Peer-støttens Resultater – Erfaringer fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden” dokumenterer, at peer-støttemedarbejdere kan forbedre borgeres livsmuligheder og livskvalitet, og derved understøtte personlig recovery. Rapporten baserer sig på interviews med 11 borgere og patienter fra de kommunale …

Ny rapport om erfaringerne med peers på psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland

”Peer-samtalerne er en del af min recovery, så jeg ikke går vejen alene” fortæller en af de 31 patienter, der indgår i den foreløbige evaluering af projekt ”Peers som Brobyggere” i Region Sjælland. Gennem projektet tilbydes indlagte i psykiatrien i Roskilde samtaler med en peer. Samtalerne handler om det, som patienten har brug for at tale om, herunder temaerne i …

Er arbejdsmotivationen den samme blandt peer- og fagmedarbejdere i psykiatrien?

Denne artikel bygger på en undersøgelse af forskelle og ligheder i public service motivationen, hos peermedarbejdere og fagmedarbejdere i psykiatrien. Public service motivation handler om, hvorvidt man ser det som sin opgave at gøre en positiv forskel for borgerne og samfundet. Af Louise Biede, kandidatstuderende på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. På baggrund af interviews med peermedarbejdere i tre …