Ny forskningsartikel om at være kollega til en peer

Peer Støtte Nyheder, Om Peer Støtte

På baggrund af erfaringerne i projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden har Lisa Korsbek, programleder i Region Syd, m.fl. skrevet artiklen ‘The Intentional Differences: A Qualitative Study of the Views and Experiences of Non-peer Mental Health Providers on Working Together with Peer Support Colleagues in Mental Health,’ der netop er udkommet i det internationale tidsskrift ‘Community Mental Health Journal.’ Artiklen bygger …

Har du læst Sundhedsstyrelsens Videnskatalog om peer-støtte?

Peer Støtte Nyheder

Sundhedsstyrelsen har med sit nye videnskatalog “Forankring og implementering af peerstøtte” samlet op på de gode erfaringer og den viden, der allerede findes om brugen af peer med det formål, at viden deles og spredes. Hermed bidrager Sundhedsstyrelsen til yderligere udbredelse af peer-støtte og lokal forankring af eksisterende indsatser i kommuner og regioner. I videnskataloget beskrives både de organisatoriske og …

National evaluering: Peer-støtte gavner mennesker med psykiske vanskeligheder

Peer Støtte Nyheder

Socialstyrelsen har i juni 2018 færdiggjort slutevalueringen af den første nationale afprøvning af peer-støtte i kommuner og regioner. Konklusionen er, at peer-støtte skaber tydelig progression i forhold til menneskers recovery-proces. På baggrund af afprøvningen af peer-støtte i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt, er der nu kommet den første nationale evaluering af peer-støtte. Socialstyrelsen konkluderer at borgere, der modtager …

Chime i praksis

Peer Støtte Nyheder

CHIME beskriver fem områder, der hver især eller i kombination fremmer personlig recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder. CHIME er en forståelsesramme, som efterhånden anvendes af mange og i mange forskellige sammenhænge, men samtidigt er områderne meget overordnede og løst definerede. Dette har sandsynligvis været nødvendigt for at give plads til de personlige og forskelligartede oplevelser blandt borgerne, hvis erfaringer …

Ny folder: Hvad kan peer-støtte?!

Peer Støtte Nyheder 4 Comments

Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery. Vores nye folder samler al viden fra partnerskabet i Region Hovedstaden, for at give et kvalificeret svar på de helt centrale spørgsmål: Hvad er peer-støtte? Hvilke resultater kan peer-støtte skabe? og hvilken forskel er der egentlig på lønnet og frivillig peer-støtte? Folderens indhold bygger på erfaringerne i ’Projekt Peer-støtte i …

Lønnet peer-støtte – En vej til at fremme recovery

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Går du eller din organisation og overvejer at ansætte peer-støttemedarbejdere, og tænker I på, om det nu er en god idé? Så læs videre her. Denne artikel henvender sig til medarbejdere, arbejdspladser og organisationer, der overvejer at gøre peer-støtte til en del af de behandlingspsykiatriske eller psykosociale indsatser. Artiklen samler erfaringerne i Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden og giver en …

Sådan uddanner vi peers i Region Hovedstaden!

Peer Støtte Nyheder 2 Comments

På baggrund af erfaringerne med at uddanne mere end 100 lønnede peers, frivillige peers og deres kollegaer udgives nu Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden – Læreplan vs. 5.0. Peer-uddannelsen er den første i Danmark, der ruster mennesker med levede erfaringer til at være ansat som peers i region, kommune og civile organisationer, og som inddrager kollegaer på uddannelsen for at styrke …

Ny national uddannelses-ramme for peer-uddannelser i Danmark

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Nyheder 2 Comments

På basis af erfaringerne fra det nationale peer-initiativ udgives nu en fælles national uddannelsesramme for peer-uddannelser. Rammen er tænkt som inspiration til landets øvrige kommuner og regioner, der arbejder med peers. Uddannelsesrammen er udviklet et i samarbejde mellem Socialstyrelsen, peer-partnerskaberne i henholdsvis Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland samt Peer-netværket Danmark. Uddannelsesrammen bygger på både forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden …

Implementering af Peer-støtte – Erfaringer fra Region Hovedstaden

Peer Støtte Nyheder 3 Comments

Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har selvfølgelig en afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Det understøttes af både kvantitativ og kvalitativ forskning, som viser, at det ikke er nok blot at ansætte en peer-støttemedarbejder. Organisationen skal forberede sig. I denne nye rapport ”Implementering af peer-støtte – erfaringer og anbefalinger fra Projekt Peer-støtte i …

Mulighedsmaskiner eller Forvandlingskugler? Partnerskaber i praksis

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Tværsektorielle partnerskaber er blevet stadig vigtigere, efterhånden som ønsket at om at skabe nye velfærdsløsninger tættere på borgernes behov er vokset. Men hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet. På baggrund af 3,5 års samarbejde …