Vi kommer til at samskabe mere – men om hvad?

Peer Støtte Info, Nyheder Leave a Comment

BAGGRUNDSARTIKEL: SAMSKABELSE Samskabelse er fra flere sider blevet udråbt som en ny og nødvendig måde at samarbejde på i velfærdssamfundet. For de fleste er det dog stadig lidt uklart, hvad samskabelse er, og hvad der kan komme ud af det. Forskning peger på at samskabelse kan reducere økonomiske omkostninger, styrke fællesskabet og skabe større tilfredshed med offentlige tilbud hos borgerne. …

Før du går på sommerferie – sæt x i kalenderen

Peer Støtte Info, Nyheder Leave a Comment

Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden er for lønnede og frivillige peers samt kollegaer. Næste kursusstart for basismodul på peer-uddannelsen er 4. september 2017. Vær opmærksom på at tilmeldingsfristen er 5. august 2017. Har du allerede gennemført basismodulet, så husk, at du har mulighed for at supplere basismodulet og bygge videre på din uddannelse med tilvalgsmoduler. Er du peer, recovery-mentor eller kollega …

Kom til informationsmøde om peer-støtte

Peer Støtte Info Leave a Comment

Styrk arbejdspladsens fokus på recovery med peer-støtte – Kom til informationsmøde om peer-støtte Er du ledende medarbejder på det socialpsykiatriske område, og går du med tanker om at inddrage peer-støtte i jeres indsatser? Så kom til infomøde om peer-støtte hos Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden. På mødet vil vi dele vores erfaringer med ansættelse af peer‐støttemedarbejdere i kommuner og behandlingspsykiatrien, …

De levede erfaringer er guld værd

Peer Støtte Fra Partnerne, Info Leave a Comment

Det kan være forbundet med både nervøsitet og nysgerrighed at få en helt ny medarbejdergruppe ind i sin midte. Men i Rudersdal Kommune har peerstøtte-medarbejdere vist sig at være en kæmpe ressource. Både fagligt og kollegialt. Af Mie Brandstrup | Foto: Ida Sommer I 2015 fik medarbejderne i psykiatrien i Rudersdal Kommune nye kolleger. Tre peerstøtte-medarbejdere blev ansat til at …

Choice & Control – når det til Danmark?

Peer Støtte Info, Nyheder 1 Comment

I udlandet sker der i disse år en radikal omstilling af indsatserne til mennesker med psykiske vanskeligheder. Omstillingen kan ses som en konsekvens af den nu almene forståelse af, at mennesker kan komme sig af alvorlige psykiske vanskeligheder. Der er ofte blevet talt om, at recovery indebærer et paradigmeskift – nu begynder konturene at tegne sig. Efterhånden giver det ikke …

Ny guide for pårørende-peers

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Info 2 Comments

For første gang i Danmark: Ny recoveryguide for pårørende. Baseret på peer-to-peer princippet I “Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende” kan du som pårørende læse om, hvordan du som pårørende understøtter andres recovery. Du kan også bruge guiden til at udforske, hvordan du selv kan have et godt hverdagsliv som pårørende. Ud over at guiden henvender …

Helsingør: Peers skaber håb

Peer Støtte Fra Partnerne, Fra vores samarbejdspartnere, Info, Nyheder Leave a Comment

Hvordan støtter Helsingør Kommune borgerne bedst i deres recovery? Helsingør Kommunes “Center for Særlig Social Indsats” er i det forløbne år blevet klogere på, hvad det betyder at ansætte mennesker, der har prøvet psykiske vanskeligheder på egen krop. Tre peer-støttemedarbejdere er blevet ansat som en del af projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden,” som Helsingør Kommune i 2015 var med til …

Frivilligkoordinator i Rudersdal søges – Brænder du for at træde nye veje?

Peer Støtte Info Leave a Comment

Vi leder efter netop den kollega, der kan samle og motivere frivillige til at gøre en forskel for andre. For at det kan lykkes, er det en fordel, hvis du er vant til at samarbejde med mange forskellige slags mennesker og organisationer. Du vil blive en del af en lokal indsats i Rudersdal området, og som koordinator vil du have …

Statusrapport for ’projekt peer-støtte i region hovedstaden’ ligger klar!

Peer Støtte Info, Nyheder, Om Peer Støtte 3 Comments

Hvordan kan arbejdspladser forberede sig på at ansætte en peer? Hvad er vigtigt at huske på under ansættelsessamtalen? Hvad skal en peer lave? Og hvordan skaber man gode rammer for peer-støttens udvikling? Det er nogle af de spørgsmål, statusrapporten kan gøre dig klogere på. Derudover kan du læse om, hvilke forandringer peer-støtten har skabt indtil nu for borgere, peer-støttemedarbejdere og …

Selvstigma – arbejdsområde og personlig udfordring?!

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Info, Nyheder Leave a Comment

Workshop for peer-støttemedarbejdere den 15. september 17-20 Selvstigmatisering er et vigtigt tema, for både mange peer-støttemedarbejdere og Landsindsatsen EN AF OS, der arbejder for afstigmatisering af psykiske lidelser. I En Af OS’ diskriminationsundersøgelse, der blev gennemført af KORA, sagde 92% af alle personer, der selv har eller har haft en psykisk lidelse, at de fx har undladt at søge job …