Bro til hverdagslivet

Frivillig peer-støtte i Rudersdal

’Bro til hverdagslivet’ skal være med til at fremme et godt hverdagsliv for mennesker med psykiske vanskeligheder, ved at etablere et korps af frivillige i Rudersdal.

Korpset skal bestå af mennesker, der selv har prøvet psykiske vanskeligheder på egen krop og som er kommet sig nok, til at være frivillig.

Som frivillig får du mulighed for, at tilbyde støtte og følgeskab i hverdagen til borgere med psykiske vanskeligheder. Borgerne skal bo i Rudersdal området og ønske bedre kontakt til f. eks. sociale netværk og aktiviteter inden for kultur, idræt, uddannelse eller arbejde.

Derudover kan du være med til at holde cafe-arrangementer med sociale aktiviteter og temaer omkring recovery.

Følg med på Facebook, hvor vi annoncerer aktiviteterne.

Er du interesseret i at få peer-støtte eller har du spørgsmål? – download folderen til højre, eller kontakt:

Frivilligkoordinator Rikke Thomsen på hverdage mellem kl. 9-15
Tlf.: 25 97 08 49
Mail: rt@detsocialenetvaerk.dk

Hvem står bag:

”Bro til hverdagslivet” iværksættes og drives af projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden,” der er et partnerskabsprojekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk.

Støtte mellem mennesker, der deler livserfaringer, kaldes peer-støtte. Ofte kan peer-støtte hjælpe fremme ens recovery og skabe nye muligheder i hverdagen – for både den der modtager og giver støtten.

Vil du være frivillig i Rudersdal?
Se hvordan i folderen
Er du interesseret i at
få peer-støtte? Se hvordan
i  folderen

Har du kontakt til en, der kunne have glæde af peer-støtte?
Kontakt frivilligkoordinator Rikke Thomsen

I tvivl om du må være frivillig?

Her kan du læse om reglerne for at lave frivilligt arbejde i Bro til Hverdagslivet, hvis du er på en offentlig ydelse.

Om at være frivillig:
At tilbyde borgere i Rudersdal Kommune følgeskab betragtes som en frivillig aktivitet og ikke som frivilligt ulønnet arbejde. En frivillig aktivitet betegnes som en aktivitet, der udføres i en forening, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Som frivillig i Bro til hverdagslivet bliver du tilknyttet projekt Peer Støtte i Region Hovedstaden.

Frivillige aktiviteter medfører ikke fradrag i den offentlige ydelse. Men der er stadig nogle regler, som du skal være opmærksom på:

Det er vigtigt, at du afklarer med din a-kasse, hvordan de vil kategorisere din frivillige indsats.

Følgeskab og mental støtte i Bro til hverdagslivet betegnes som udgangspunkt som en frivillig aktivitet, og du burde derfor kunne få bevilliget op til 15 timer om ugen til det.

Men inden du kan starte din frivillige indsats skal du udfylde en blanket gennem din a-kasse, som de skal godkende. Hvis du ikke overholder reglerne og ikke informerer din a-kasse, risikerer du at få nedsat din offentlige ydelse.

Hvis du er på kontanthjælp og gerne vil lave frivilligt arbejde, er der som udgangspunkt kun ét krav i lovgivningen: Det frivillige arbejde må ikke forhindre dig i at står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må gerne lave frivilligt arbejde både i offentligt og privat regi.Det frivillige arbejde skal være en frivillig aktivitet, altså ikke arbejde som ellers udbydes til lønnede medarbejdere. Bro til hverdagslivet er en frivillig aktivitet. Når din frivillige indsats betegnes som frivillig aktivitet, er du som regel berettiget til 15timer om ugen til det frivillige arbejde.

Du skal huske at informere din kommune om dit frivillige arbejde.

Når du modtager sygedagpenge er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt socialt arbejde.

Men der er forskellige regler, som du skal være opmærksom på:

  • Dit frivillige arbejde Må ikke forsinke din helbredelse eller ligefrem forværre din sygdom.
  • Dit frivillige arbejde må ikke stå i vejen for dit samarbejde med kommunen og den nødvendige opfølgning.
  • Du skal passe på, hvilken form for frivilligt arbejde du laver, da kommunen kan vurdere, at du ikke længere er berettiget til sygedagpenge, hvis du kan varetage et omfattende og krævende frivilligt arbejde.

Vi anbefaler, at du orienterer din sagsbehandler og får den frivillige aktivitet godkendt for at være sikker på, du ikke bryder reglerne og mister retten til sygedagpenge.

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for din ret til at yde en frivillig indsats.

Du skal dog være opmærksom på, at frivilligt arbejde kan indgå i vurderingen af, om der er sket en forbedring af din arbejdsevne.

Hvis det frivillige arbejde får et omfang og en karakter, der begynder at ligne et ordinært job, kan der opstå tvivl om graden af din nedsatte arbejdsevne.

Hvis du er ansat i et fleksjob og dermed får fleksjobløn, anbefales det, at du altid kontakter din sagsbehandler, før du begynder at arbejde som frivillig.

Selvom du er i fleksjob, er fleksjoblønnen en offentlig støtte, og kommunen skal derfor være indforstået med dit frivillige arbejde, ellers risikerer du at blive trukket i din støtte.

Der er i udgangspunktet ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt arbejde, hvis du er under 40år og deltager i et individuelt ressourceforløb.

Du skal være opmærksom på, at når kommunen udarbejder dit ressourceforløb, kan dit frivillige arbejde indgå som en faktor fx i vurderingen af din erhvervsevne.

Du skal også være opmærksom på, at din frivillige indsats i et vist omgang kan indgå i den løbende vurdering af, om du har forbedret din erhvervsevne under ressourceforløbet.

NB:

Det er ikke længere muligt at få tilkendt førtidspension, hvis du er under 40år. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats (et såkaldt ressourceforløb) udvikle din arbejdsevne og hjælpe dig videre i livet.

Hvis du får folkepension, er der ingen begrænsninger for, hvilken form for frivilligt arbejde du må lave og i hvilket omfang.

SIND Hovedstaden og SIND Rudersdal er begge samarbejdspartnere. Besøg deres hjemmesider for at læse mere.

LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere) er samarbejdspartner gennem LAP Nordsjælland. Læs mere her.

Ressourcebanken i Rudersdal er en brugerstyret forening for psykisk sårbare i Rudersdal Kommune, som laver sociale og kulturelle arrangementer. Læs mere.


Hos Frivilligcenter Rudersdal kan du møde frivilligkoordinator Rikke Thomsen. Frivilligcentret medvirker til driften af “Bro til hverdagslivet.”

Rudersdal Kommune er samarbejdspartner og medvirker bl.a. til at skabe kontakt til relevante medarbejdere.