Bro til hverdagslivet

Frivillig peer-støtte i Rudersdal

’Bro til hverdagslivet’ skal være med til at fremme et godt hverdagsliv for mennesker med psykiske vanskeligheder, ved at etablere et korps af frivillige i Rudersdal.

Korpset skal bestå af mennesker, der selv har prøvet psykiske vanskeligheder på egen krop og som er kommet sig nok, til at være frivillig.

Som frivillig får du mulighed for, at tilbyde støtte og følgeskab i hverdagen til borgere med psykiske vanskeligheder. Borgerne skal bo i Rudersdal området og ønske bedre kontakt til f. eks. sociale netværk og aktiviteter inden for kultur, idræt, uddannelse eller arbejde.

Derudover kan du være med til at holde cafe-arrangementer med sociale aktiviteter og temaer omkring recovery.

Følg med på Facebook, hvor vi annoncerer aktiviteterne.

Er du interesseret i at få peer-støtte eller har du spørgsmål? – download folderen til højre, eller kontakt:

Frivilligkoordinator Rikke Thomsen på hverdage mellem kl. 9-15
Tlf.: 25 97 08 49
Mail: rt@detsocialenetvaerk.dk

Hvem står bag:

”Bro til hverdagslivet” iværksættes og drives af projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden,” der er et partnerskabsprojekt mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk.

Støtte mellem mennesker, der deler livserfaringer, kaldes peer-støtte. Ofte kan peer-støtte hjælpe fremme ens recovery og skabe nye muligheder i hverdagen – for både den der modtager og giver støtten.

Vil du være frivillig i Rudersdal?
Se hvordan i folderen
Er du interesseret i at
få peer-støtte? Se hvordan
i  folderen

Har du kontakt til en, der kunne have glæde af peer-støtte?
Kontakt frivilligkoordinator Rikke Thomsen

I tvivl om du må være frivillig?

Her kan du læse om reglerne for at lave frivilligt arbejde i Bro til Hverdagslivet, hvis du er på en offentlig ydelse.

Om at være frivillig:
At tilbyde borgere i Rudersdal Kommune følgeskab betragtes som en frivillig aktivitet og ikke som frivilligt ulønnet arbejde. En frivillig aktivitet betegnes som en aktivitet, der udføres i en forening, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Som frivillig i Bro til hverdagslivet bliver du tilknyttet projekt Peer Støtte i Region Hovedstaden.

Frivillige aktiviteter medfører ikke fradrag i den offentlige ydelse. Men der er stadig nogle regler, som du skal være opmærksom på:


SIND Hovedstaden og SIND Rudersdal er begge samarbejdspartnere. Besøg deres hjemmesider for at læse mere.

LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere) er samarbejdspartner gennem LAP Nordsjælland. Læs mere her.

Ressourcebanken i Rudersdal er en brugerstyret forening for psykisk sårbare i Rudersdal Kommune, som laver sociale og kulturelle arrangementer. Læs mere.


Hos Frivilligcenter Rudersdal kan du møde frivilligkoordinator Rikke Thomsen. Frivilligcentret medvirker til driften af “Bro til hverdagslivet.”

Rudersdal Kommune er samarbejdspartner og medvirker bl.a. til at skabe kontakt til relevante medarbejdere.