Har du læst Sundhedsstyrelsens Videnskatalog om peer-støtte?

Peer Støtte Nyheder

Sundhedsstyrelsen har med sit nye videnskatalog “Forankring og implementering af peerstøtte” samlet op på de gode erfaringer og den viden, der allerede findes om brugen af peer med det formål, at viden deles og spredes.

Hermed bidrager Sundhedsstyrelsen til yderligere udbredelse af peer-støtte og lokal forankring af eksisterende indsatser i kommuner og regioner. I videnskataloget beskrives både de organisatoriske og ansættelsesmæssige erfaringer, samt eksempler på i hvilke typer af projekter og opgaver peers kan anvendes.

Læs mere og download udgivelsen her