National evaluering: Peer-støtte gavner mennesker med psykiske vanskeligheder

“Evalueringen viser, at peer-støtten for alle parter forbindes med øget håb om recovery.”

På baggrund af afprøvningen af peer-støtte i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt, er der nu kommet den første nationale evaluering af peer-støtte. Socialstyrelsen konkluderer at borgere, der modtager peer-støtte, oplever progression i forhold til deres recovery-proces bl.a. i form af et bedre socialt netværk og større forbundethed med andre. Stigmatiseringen bliver mindre, og man oplever større åbenhed i forhold til at tale om og forholde sig til psykiske vanskeligheder.

Det at være peer har også vist sig at have en positiv betydning for langt de fleste bl.a. gennem et forbedret socialt netværk, større forbundethed og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder. Peer-støttemodtagerne oplever desuden mindre stigmatisering og forbedrede muligheder for at indgå i meningsfulde relationer.

De hospitaler, botilbud mv. som har engageret peerstøtte-givere, oplever, at arbejdspladsen bliver bedre til at understøtte recovery. Der kommer en større forståelse for borgerens perspektiv, og skellet mellem borgere og behandlingssystem reduceres. Sprogbrugen er blevet anderledes, og det lader til, at mødet med den enkelte borger i mange tilfælde har ændret karakter i mere positiv og ligeværdig retning.

Socialstyrelsen har – ligesom partnerskabet i Region Hovedstaden – valgt at bruge CHIME modellen til at forstå de virkninger som er beskrevet hos givere og modtagere af peer-støtte. Du kan læse mere om CHIME her.

Gå til Socialstyrelsens side og download evalueringsrapporten “Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats (Slutevaluering)”

Ud over evalueringsrapporten, har Socialstyrelsen tidligere udgivet en implementeringsguide, vi har tygget lidt igennem (klik for at gå til side).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.