Kom til fyraftensmøde om peer-støtte

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Om Peer Støtte

På baggrund af erfaringer fra Region Hovedstaden og resten af landet, inviterer Socialstyrelsen til fyraftensmøde om peer-støtte i den regionale og kommunale psykiatri. Kom og få inspiration til hvad både frivillige og lønnede peers kan betyde i din organisation.

Fra 2014-18 er seks forskellige modeller for peer-støtte blevet afprøvet på basis af partnerskaber mellem tre regioner, syv kommuner og en række bruger- og pårørendeforeninger. Nogle steder har peerstøtten været frivillig, og andre steder har der været tale om lønnede medarbejdere. Man har også gjort sig erfaringer med recovery-skoler i flere af kommunerne.

Til fyraftensmøderne vil Socialstyrelsen og partnerskaberne fortælle om erfaringerne med peer-støtte. Kom og hør nærmere om succeser og udfordringer ved at implementere peer-indsatser i fx bo-tilbud og psykiatriske akutafsnit.

Socialstyrelsens evaluering af det samlede satspuljeinitiativ og afprøvningen af de seks modeller for brug af peerstøtte i psykiatrien forventes at være afsluttet og offentliggjort september 2018.

Fyraftensmøderne holdes:

  • 18. september i Viborg
  • 4. oktober i Roskilde
  • 9. oktober i Helsingør.

De tre partnerskabsprojekter og Peer-Netværket Danmark vil være repræsenteret ved hvert fyraftensmøde, og på alle møderne vil man komme rundt om disse emner:

  • Lønnede peer i både regionale og kommunale tilbud
  • Frivillige peers i regionale og kommunale tilbud
  • Erfaringer med recovery-skoler, herunder brug af undervisere som har personlige erfaringer med recovery
  • Sparrings- og netværksgrupper for peers
  • Rådgivning af arbejdspladser om ansættelse af peers
  • Uddannelse af peers

Der er gratis adgang til møderne.

Tilmeld dig fyraftensmødet i Viborg den 18. september

Tilmeld dig fyraftensmødet i Roskilde den 4. oktober

Tilmeld dig fyraftensmødet i Helsingør den 9. oktober