Ny folder: Hvad kan peer-støtte?!

Peer Støtte Nyheder 4 Comments

Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery.

Vores nye folder samler al viden fra partnerskabet i Region Hovedstaden, for at give et kvalificeret svar på de helt centrale spørgsmål: Hvad er peer-støtte? Hvilke resultater kan peer-støtte skabe? og hvilken forskel er der egentlig på lønnet og frivillig peer-støtte?

Folderens indhold bygger på erfaringerne i ’Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden’ og interview med 16 peer-støtter, 20 kollegaer til peer-støttemedarbejdere, 8 ledere og 31 modtagere af peer-støtte.

Folderen henvender sig til organisationer, der ønsker at vide mere om peer-støtte og overvejer at gøre lønnet og/eller frivillig peer-støtte til en del af indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder.

Download folderen >>

Hvad kan Peer-Støtte? Folder om lønnet og frivillig peer-støtte 1.07 MB 722 downloads

Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery. Vores...

Elsker du at nørde? Så er der lidt mere her…

HVAD ER PEER-STØTTE?

Peer-støtte er: “Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder” (Socialstyrelsen).

Peer-støtte skaber bl.a. håb, mod på forandring, handlemuligheder og fremmer derved personlig recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder. Personlig recovery betyder at komme sig og vægter den personlige proces samt udviklingen af ny mening og nyt formål i livet. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom.

HVORDAN GØR PEER-STØTTE EN FORSKEL?

Ifølge den britiske peer-organisation ImROC er peer-støtterelationer kendetegnet ved en række elementer, der hver for sig og i samspil er med til at fremme recovery blandt både modtagere og givere af peer-støtte. Disse er:

  • Gensidighed: peer-støtter og borgere deler erfaringer og finder genkendelse i hinanden
  • Recovery-fokus: peer-støtter inspirerer til håb og støtter borgerne i at tage kontrol over eget liv (bl.a. via nye redskaber, ny viden/erkendelse, ny adgang til lokalsamfundet m.m.)
  • Reciprocitet: peer-støtter og borgere lærer af hinanden og styrker hinandens recovery-proces
  • Styrke-fokus: peer-støttens udgangspunkt er borgerens styrker og muligheder
  • Ikke anvisende: peer-støtter lytter og hjælper borgerne med at finde deres egne løsninger

Dette er grundstenene i peer-relationen, uanset om peer-støtten er lønnet eller frivillig, og det er med udgangspunkt i disse elementer, at peer-støtten kan skabe de resultater, den gør.

>>

(fortsat)

HVILKEN FORSKEL SKABER PEER-STØTTE?

I partnerskabsprojektet ’Peer-støtte i Region Hovedstaden’, hvis erfaringer denne folder bygger på, er den primære målgruppe de, der modtager peer-støtten. Den sekundære målgruppe er peer-støtterne selv. Derudover er organisationerne, hvor peer-støttemedarbejderne er ansat, en tredje målgruppe, der knytter sig specifikt til den lønnede peer-støtte.

Herunder beskrives, hvilken forskel lønnet og frivillig peer-støtte overordnet set er fælles om at skabe for modtagerne af peer-støtte og for peer-støtterne selv, samt hvilke resultater lønnet peer-støtte kan skabe i organisationer, der ansætter en peer-støttemedarbejder.

 


 

Comments 4

  1. Pingback: Lønnet peer-støtte - En vej til at fremme recovery - Peer-Støtte i Region Hovedstaden

  2. Det gør ikke noget hvis man er boligt begavet, for at kunne forstå denne brochure. Det bekræfter mit syn på, at Peer arbejdet er for boligt begavede mennesker.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.