Lønnet peer-støtte – En vej til at fremme recovery

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Går du eller din organisation og overvejer at ansætte peer-støttemedarbejdere, og tænker I på, om det nu er en god idé? Så læs videre her.

Denne artikel henvender sig til medarbejdere, arbejdspladser og organisationer, der overvejer at gøre peer-støtte til en del af de behandlingspsykiatriske eller psykosociale indsatser. Artiklen samler erfaringerne i Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden og giver en række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan komme godt i gang med peer-støtte – og hvorfor det er en god idé.

En central del af en recovery-orienteret indsats

Peer-støtte øger oplevelsen af håb, forbundethed og mening i hverdagen, mindsker stigma og styrker handlekraften hos mennesker med psykiske vanskeligheder. Herved kan peer-støtte bidrage til at fremme personlig recovery. Peer-støtte fremmer samtidigt peer-støttemedarbejderes trivsel og udvikling, og arbejdet udgør en vej ind på arbejdsmarkedet, som ellers kan være svært tilgængeligt for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Derudover vil peer-støtte typisk styrke organisationens recovery-orientering ved bl.a. at sætte fokus på borgernes ressourcer og muligheder, mindske os/dem tænkning, øge medarbejdernes håb på borgernes vegne og give anledning til ny refleksion over praksis.

Derfor er peer-støtte en god idé.

Læs mere om peer-støttens resultater her:

Hvad er peer-støtte?
Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder.
Peer-støtte kan tage mange forskellige former og skabe værdi i meget forskellige sammenhænge. Peer-støtten, som fremhæves her, er kendetegnet ved, at peer-støttemedarbejdere ansættes i ordinære stillinger i behandlingspsykiatriske og psykosociale indsatser. Det særlige ved denne type peer-støtte er, at den – udover at kunne fremme personlig recovery blandt modtagerne – kan skabe forandringer på organisationsniveau, og giver peer-støttemedarbejdere adgang til arbejdsmarkedet.

Gode peer-opgaver

Peer-støtte er en ny funktion, og derfor er det ikke altid så let at finde ud af, hvad en peer-støttemedarbejder skal lave. Samtidigt skal peer-støtten tilpasses den enkelte arbejdsplads, for at kunne imødekomme de eksisterende behov og muligheder. Begge dele gør, at både peer-støttemedarbejdere, kollegaer og ledere skal bruge tid på at udvikle samarbejdet.

Det er en naturlig del af processen med at gøre peer-støtten relevant og værdiskabende på arbejdspladsen.

Peer-opgaver med dokumenteret effekt:

  • Individuelle peer-støtteforløb, hvor peer-støttemedarbejderen tilbyder samtaler, samvær og følgeskab i forløb af forskellig varighed. Samtalerne kan bl.a. støtte borgerne i at formulere mål og drømme eller italesætte aktuelle udfordringer samt at finde veje videre. Individuel peer-støtte kan også være følgeskab til aktiviteter eller møder.
  • Gruppebaseret peer-støtte, hvor peer-støttemedarbejderen udvikler og driver recovery-orienterede gruppeforløb – alene eller i samarbejde med kollegaer. Peer-støttemedarbejderen kan også deltage i eksisterende gruppeforløb for at dele sine erfaringer og bidrage til de fælles drøftelser.
  • Arbejdspladsrettede opgaver, hvor peer-støttemedarbejderen deltager i møder, supervision, temadage m.m. samt sparrer og samarbejder med kollegaer. Her kan peer-støttemedarbejderen bidrage med peer-perspektivet og egne refleksioner over den daglige praksis og medvirke til vedvarende fælles refleksion og udvikling. Peer-støttemedarbejderen kan også introducere kolleger til recovery-understøttende redskaber og metoder.
Metoder og redskaber
I både individuel og gruppebaseret peer-støtte kan peer-støttemedarbejdere trække på egne erfaringer med sygdom og recovery samt anvende metoder og recovery-understøttende redskaber fra ’Guide til et godt hverdagsliv’, ’5 veje til et godt liv’ og ’Livshistoriefortælling’ .

Særligt i begyndelsen har peer-støttemedarbejdere behov for tydelige arbejdsopgaver. Med tiden kan peer-støttemedarbejderen være med til at forme peer-støttens indhold i samarbejde med leder og kollegaer.

Læs mere om gode peer-opgaver i folderen: ”Hvad kan peer-støtte? Bliv klogere på peer-støtte. Lønnet. Frivillig. Recovery” (2018)


Kom godt i gang

Når I beslutter jer for at ansætte peer-støttemedarbejdere, er der her fire gode råd til, hvordan I kommer godt fra start:

  • Forbered jer på det nye: Peer-støtte er en ny funktion, og derfor er det en god idé på forhånd at drøfte, hvorfor I gerne vil ansætte en peer-støttemedarbejder, hvilke opgaver peer-støttemedarbejderen skal varetage m.m. Det er også vigtigt at give plads til spørgsmål og bekymringer, så disse ikke stiller sig i vejen, når peer-støttemedarbejderen ansættes.
  • Spørg ind, når I søger ny kollega: I ansættelsen af peer-støttemedarbejdere er der brug for en anden type samtale, end man er vant til for at kunne afgøre, hvem der er den rette ansøger til jobbet. Der er fx et særligt behov for at sætte fokus på ansøgerens personlige erfaringer med recovery og de personlige kompetencer.
  • Kontakt til borgerne: I kan med fordel planlægge, hvordan peer-støttemedarbejderen skal kunne etablere kontakt til borgerne, og hvordan borgerne skal informeres om peer-tilbuddet – gerne i samarbejde med peer-støttemedarbejderen.
  • Hold fokus på peer-støttens rolle: Når peer-støttemedarbejderen er blevet ansat, er han/hun meget afhængig af samarbejdet med leder og kolleger, da etablering af peer-støtte kræver adgang til borgerne, viden om organisationen, samarbejde omkring borgerne m.m. Det er derfor vigtigt, at I skaber en struktur omkring samarbejdet fra begyndelsen, der definerer formål, ansvarsfordeling og mødekadence mellem peer-støttemedarbejderen, leder og kollegaer.

Links til gode råd om forberedelse og implementering:

I kan finde de typiske spørgsmål i en medarbejdergruppe beskrevet her:


Hvad kan I forvente?

Når I har ansat en peer-støttemedarbejder, kan I forvente, at der går lidt tid, før han/hun er kommet godt i gang. Dette er ikke anderledes end med alle andre nye funktioner, der skal defineres og bygges op, men det kan være godt at forventningsafstemme, når peer-støttemedarbejderen starter.

Når peer-støttemedarbejderen har etableret sit peer-tilbud og fået kendskab til arbejdspladsen, kan I forvente, at han/hun bl.a. vil kunne:

  • tilbyde borgerne ligestillet støtte, der fremmer håb, giver mod på forandringer m.m.
  • understøtte, at borgerne får den støtte og behandling, de har brug for
  • bidrage til at styrke og udvikle indsatsen med udgangspunkt i borgernes aktuelle behov og peer-støttemedarbejderens egne erfaringer

Peer-støtte er en vigtig del af udviklingen imod øget recovery-orientering, men det kan ikke stå alene. Derfor er det vigtigt at organisationer sikrer en veldefineret strategi for samarbejdet med borgerne, recovery og peer-støtte.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.