Sådan uddanner vi peers i Region Hovedstaden!

Peer Støtte Nyheder 2 Comments

På baggrund af erfaringerne med at uddanne mere end 100 lønnede peers, frivillige peers og deres kollegaer udgives nu Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden – Læreplan vs. 5.0.

Peer-uddannelsen er den første i Danmark, der ruster mennesker med levede erfaringer til at være ansat som peers i region, kommune og civile organisationer, og som inddrager kollegaer på uddannelsen for at styrke organisationens samlede recovery-orientering.

Læreplanen samler op på erfaringerne fra de 2 ½ år, hvor uddannelsen har kørt under projekt ’Peer-støtte i Region Hovedstaden’, og kan med fordel læses i sammenhæng med Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden – Opsamlende evaluering og Oplæg til fælles ramme for peer-uddannelser i Danmark.

Læringsmålene for Peer-uddannelsen bygger på den mest anerkendte viden om, hvad der fremmer personlig recovery, hvilke kompetencer der understøtter peer-rollen, samt hvad der styrker organisationers recovery-orientering. Dette er sammenholdt med erfaringsbaserede metoder, tilgange og forståelser.

Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden – Læreplan vs. 5.0 bygger tillige på erfaringerne fra ansættelse af peer-støttemedarbejdere hos partnerne i projekt ’Peer-støtte i Region Hovedstaden’ samt Region Hovedstadens Psykiatris recovery-mentorer. Ligeledes er læreplanen løbende blevet videreudviklet på baggrund af ca. 700 evalueringsskemaer indsamlet i perioden november 2015 til april 2018

Download læreplanen for Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden >>

[wpdm_package id=’4162′]

Download evalueringen af Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden >>

[wpdm_package id=’4163′]


Læs også den nye nationale uddannelses-ramme for peer-uddannelser i Danmark

Comments 2

  1. Pingback: Mini guide til peer-uddannelser – Peer Partnerskabet

  2. Pingback: Peer-støtte i Danmark: Den manglende brik - Peer Partnerskabet

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.