Ny national uddannelses-ramme for peer-uddannelser i Danmark

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Nyheder 2 Comments

På basis af erfaringerne fra det nationale peer-initiativ udgives nu en fælles national uddannelsesramme for peer-uddannelser. Rammen er tænkt som inspiration til landets øvrige kommuner og regioner, der arbejder med peers.

Uddannelsesrammen er udviklet et i samarbejde mellem Socialstyrelsen, peer-partnerskaberne i henholdsvis Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland samt Peer-netværket Danmark.

Uddannelsesrammen bygger på både forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden om recovery og peer-støtte og skal bidrage til, at peer-uddannelser i Danmark har et indhold og en kvalitet, som fremmer, at indsatser i regioner, kommuner og civilsamfund tager udgangspunkt i borgerens håb, selvbestemmelse og muligheder.

Inden for den fælles uddannelsesramme findes der bud på forskellige udformninger af de konkrete uddannelsesforløb – herunder rene peer-hold eller hold for både peers og kollegaer. Det giver mulighed for ikke blot at ruste peer-støttemedarbejderne, men også deres kollegaer og organisationer til den fortsatte fælles indsats for at styrke recovery-orienteringen.

Download den fælles nationale uddannelsesramme for peer-uddannelser >>

[wpdm_package id=’4130′]