Mulighedsmaskiner eller Forvandlingskugler? Partnerskaber i praksis

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Tværsektorielle partnerskaber er blevet stadig vigtigere, efterhånden som ønsket at om at skabe nye velfærdsløsninger tættere på borgernes behov er vokset. Men hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet.

På baggrund af 3,5 års samarbejde i projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden deler partnerne deres erfaringer. Læs også om tommelfingerregler for bæredygtige partnerskaber samt baggrunden for at der stadig oftere peges på partnerskaber.

Partnerskaber muliggør at organisationer sammen kan arbejde med komplekse problemstillinger. Ved at etablere partnerskaber med andre aktører dannes der en platform, hvorfra odds’ne er bedre for at lykkes. De tre mest typiske samarbejdsformer er netværk, alliancer og partnerskaber, hvor partnerskaber er den mest forpligtigende form og indebærer et konkret samarbejde om specifikke opgaver.

Download magasinet “Partnerskaber i praksis” >>

Illustration: Lais Christensen

Elsker du at nørde? Her er lidt mere…

Partnerskaber kræver tillid, beslutsomhed og en vis grad af risikovillighed for at lykkes. Til gengæld kan der i partnerskaber skabes et udviklings- og mulighedsrum, der sjældent er muligt internt i en organisation. Hvis man følger grundreglerne.

Partnerskaber dannes af mange forskellige årsager og omfatter alt fra samarbejder, hvor partnerne søger at løse konkrete problemer til at sigte mod udvikling og nye aktiviteter. Partnerskaber dannes frivilligt og bundet fx på baggrund af lovgivning. Der kan dannes partnerskaber på tværs af alle sektorer i samfundet.

Uanset hvorfor et partnerskab dannes, kan velfungerende partnerskaber skabe nye handlemuligheder. For at lykkes er det en fordel at følge nogle grundregler og bevidst arbejde med de faktorer, der gør resultaterne mere eller mindre værdifulde for partnerne.

(fortsat)

Der er en række forhold ved partnerskaber, der er grundlæggende anderledes end internt i en organisation. Den største forskel er, at beslutningskompetencen er placeret anderledes, da partnerne til enhver tid kan forlade et partnerskab. Det betyder at partnerskaber fungerer og udvikler sig på en anden måde end mange andre organisationsformer, og at tillid og opbakning spiller en altafgørende rolle for at lykkes.

Det kræver god forventningsafstemning fra starten af, så partnerne har realistiske forventninger til kravene og udbyttet af at deltage – samtidig med at der skal være en vilje til at ”mødes på midten.”

Undervejs i et partnerskab vil der opstå behov for kontinuerlig forhandling og afstemning af forventninger og mål. Det skal der være stillet tydelige rammer op for – helst skriftligt i form af en samarbejdsaftale.

Når partnerskabet er sat i søen, skabes resultaterne typisk i mindre skridt end i egen organisation. Det kan virke paradoksalt, da der skal investeres tid og ressourcer i et partnerskab men er naturligt, da beslutningerne tages i fællesskab mellem forskellige organisationer. Af samme grund er et højt refleksionsniveau en stor gevinst i et partnerskab – formålet er netop at skabe nye muligheder – ikke mange. Kontinuerlig feedback og læring er derfor en central del af samarbejdet.

Da resultaterne netop ofte er nye og skabt på en anden måde, end man selv ville gøre, afhænger hver partners udbytte af et partnerskab af, hvor aktivt der arbejdes med at koble resultaterne til eksisterende praksis i egen organisation.


Download hele magasinet og læs mere.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.