Samskab vejene til fællesskab, inklusion og recovery!

Peer Støtte Nyheder Leave a Comment

Det har længe været kendt at mennesker kommer sig i fællesskaber, men hvordan får vi skabt fællesskaber, der kan rumme alle, inklusive psykisk sårbare? Nyt speciale samler op på resultaterne fra det samskabte frivillig peer-projekt “Bro til hverdagslivet.”

I Bro til hverdagslivet i Rudersdal er frivillige peers, foreninger på psykiatriområdet og Rudersdal Kommune gået sammen om at skabe en indsats, der giver psykisk sårbare adgang til fællesskaber i civilsamfundet. Det har vist sig at være en god metode til at understøtte aspekter af recovery, som det kan være vanskeligt for kommunale psykosociale indsatser at støtte alene.

Det fremgår af et nyt speciale om peer-støtte ved Ålborg Universitet, der er skrevet af Astrid Rogne Knudsen.

På baggrund af interviews konkluderer specialet, at de frivillige peers i Bro til hverdagslivet ikke alene har anvendt deres levede erfaringer til at hjælpe andre med psykiske udfordringer.  De har også bidraget til at identificere, hvori problemet med social eksklusion af psykisk sårbare består – det er ifølge specialet en central grund til, at samskabelses-projektet har vist så fine resultater.

Det er specialets konklusion at et tæt og ligeværdigt samarbejde med frivillige peers vil kunne bidrage med nye og innovative løsninger på social eksklusion af mennesker med psykiske vanskeligheder. Det kræver dog, at de frivillige peers bliver respekteret og lyttet til på lige fod med andre samt, at de inddrages i udviklingen af nye løsninger frem for alene at indgå i implementeringen af på forhånd fastlagte modeller for peerstøtte.

Download et uddrag af specialet her:

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.