Ny viden om frivillige peers + Værktøjskasse til at komme igang

Peer Støtte Nyheder 1 Comment

Glæde, frirum og lyst til livet er nogle af de resultater, som bliver fremhævet af borgere med psykiske vanskeligheder, der har modtaget frivillig peer-støtte i projektet ‘Bro til hverdagslivet.’ Den nye evaluering dokumenterer, at frivillige peers kan understøtte borgernes personlige recovery. Samtidig kan det at være frivillig peer understøtte ens egen recovery proces og være en stepping stone til arbejdsmarkedet.

I ”Bro til hverdagslivet” støtter frivillige – som selv tidligere har oplevet psykiske vanskeligheder – psykisk sårbare borgere i deres personlige recovery-proces. For at belyse, hvilke potentialer, der kan ligge i frivillig peer-støtte, er der gennemført interviews med borgere og frivillige.

Evalueringen viser, at arbejdet som frivillig peer-støtte kan gøre en særlig forskel for den enkelte frivillige inden for personlig udvikling, jobparathed og psykisk bedring. For borgerne, der modtager frivillig peer-støtte fremhæves der særligt, at den frivillige peer-støtte giver indhold i hverdagen, ligeværd, frirum og personlig udvikling samt glæde og lyst til livet.

Disse områder, hvor frivillig peer-støtte synes at kunne gøre en særlig forskel for borgerne og de frivillige, er i rapporten blevet perspektiveret til CHIME (Leamy et al 2011). De fem områder i CHIME, som hver især eller i kombination er væsentlige for personlig recovery, er:

  • Forbundethed
  • Håb og optimisme
  • Identitet
  • Mening
  • Empowerment

Foruden resultaterne for borgerne og de frivillige peer-støtter præsenterer evalueringen også betydningen af de organisatoriske rammer for frivillig peer-støtte. Her fremhæves blandt andet betydningen af en lokal, civil forankring og en lønnet koordinator samt perspektiver inden for uddannelse af de frivillige, samarbejdspartnere og økonomi.

DOWNLOAD EVALUERINGEN AF FRIVILLIG PEER-STØTTE i BRO TIL HVERDAGSLIVET:

[wpdm_package id=’4091′]

DOWNLOAD VÆRKTØJSKASSEN – Erfaringer til opstart af frivillig peer-støtte:

[wpdm_package id=’4094′]

Comments 1

  1. Pingback: Café Backstage - Nyt peer-fællesskab for unge - Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.