Håb, øget selvværd og handlekraft…

Peer Støtte Nyheder 3 Comments

Håb, øget selvværd og handlekraft er blot nogle af de resultater, peer-støtte formår at skabe hos borgere med psykiske vanskeligheder. Den nye rapport “Peer-støttens Resultater – Erfaringer fra Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden” dokumenterer, at peer-støttemedarbejdere kan forbedre borgeres livsmuligheder og livskvalitet, og derved understøtte personlig recovery.

Rapporten baserer sig på interviews med 11 borgere og patienter fra de kommunale psykosociale indsatser og den ambulante behandlingspsykiatri. Med CHIME (Leamy et. al 2011) som analytisk ramme, undersøger og dokumenterer rapporten, hvordan peer-støtte skaber positive forandringer, inden for fem områder, der hver især eller i kombination er dokumenterer som væsentlige for at fremme personlig recovery.

De fem områder i CHIME er:

  • Forbundethed (Connectedness)
  • Håb og optimisme (Hope and optimism)
  • Identitet (Identity)
  • Mening med tilværelsen (Meaning in life)
  • Empowerment

På basis af både interviews og litteraturen om peer-støtte, peger rapportens konklusioner samlet på, at peer-støtte – i de rammer der har været i partnerskabet i Region Hovedstaden – skaber konkrete resultater i nuet og derved bidrager til langsigtede virkninger i form af personlig recovery hos borgere og patienter.

Rapporten tilbyder samtidig en bred vifte af eksempler på, hvordan peer-støtte konkret har styrket forbundethed, skabt håb, styrket borgernes identitet, fremmet områder der kan give mening i tilværelsen samt styrket borgernes empowerment. Herved tilføjer rapporten nye nuancer til forståelsen af, hvad CHIME er i praksis, og bygger dermed bro mellem den overordnede forståelse af hvad der fremmer personlig recovery, og hvordan peer støtte i praksis fremmer recovery.

DOWNLOAD RAPPORTEN

Her kan du downloade rapporten om peer-støttens resultater i kort version (pixi) eller fuld længde:

Er der spørgsmål – kontakt os!