Ny rapport om erfaringerne med peers på psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland

Peer Støtte Fra vores samarbejdspartnere, Nyheder Leave a Comment

Peer-samtalerne er en del af min recovery, så jeg ikke går vejen alene” fortæller en af de 31 patienter, der indgår i den foreløbige evaluering af projekt ”Peers som Brobyggere” i Region Sjælland. Gennem projektet tilbydes indlagte i psykiatrien i Roskilde samtaler med en peer. Samtalerne handler om det, som patienten har brug for at tale om, herunder temaerne i Udskrivningsguiden. Sideløbende gennemføres der kurser på ARK – Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling i Roskilde Kommune.

Der er i perioden fra september 2016 til slut januar 2018 blevet gennemført mere end 900 peer-samtaler med indlagte patienter. På baggrund af disse samtaler, er der skabt et unikt indblik i, hvilke temaer der er fylder hos patienterne under deres indlæggelse.

Patienterne taler oftest med peer-støttemedarbejderne om udfordringer ifm. udskrivelse eller den aktuelle indlæggelse. Derudover fylder temaerne ’medicin og diagnose’, ’livsfortælling’, ’dobbeltdiagnose’ og ’system’. På baggrund af peer-samtalerne, vurderer 94% af de adspurgte patienter, at det har gjort en positiv forskel at modtage peer-støtte under deres indlæggelse, og at det at få støtte fra en peer, er en meningsfuld del af deres recovery-proces. Dette peger på, at peers med fordel allerede kan inddrages tidligt i patientens recovery-proces.

Da peers i projekt ’Peers som Brobyggere’ ikke er ansat direkte på sengeafsnittene, men hos PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery, kræver det et velfungerende og kontinuerligt samarbejde med personalet, for at der er opmærksomhed på peer-tilbuddet. Personalet på sengeafsnittene støtter op om tilbuddet, hvor 57% af peer-samtalerne er kommet i stand med hjælp fra personalet.

Peers på recoveryskolen ARK
I 2016 og 2017 har der været stor tilslutning til ARKs kurser med 596 tilmeldte kursister. 49 kurser co-faciliteret af peers og fagprofessionelle er afholdt bl.a. inden for temaerne recovery, empowerment, livsfortælling og kommunikation. Alle ARKs kurser udbydes til 3 målgrupper; borgere som har eller har haft en psykisk sygdom, pårørende og ansatte i region og kommune. Indtil videre har borgerne være størst repræsenteret på kurserne.

Kursisterne udtrykker tilfredshed med kurserne, hvor 90% er enige eller meget enige i, at kursets indhold har været relevant for dem, og 85% er enige eller meget enige i at kurset har givet dem ny indsigt, som de kan bruge i deres liv. At borgerne kan fortsætte arbejdet med deres recoveryproces, som de måske har påbegyndt sammen med en peer under indlæggelse, hos ARK peger på positive erfaringer med meningsfuld brobygning mellem region og kommune.

Klik for at downloade statusrapporten: https://goo.gl/AqCcfy
For yderligere information om peers i Psykiatrien Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk/peers
For yderligere information om ARK i Roskilde: www.ark-roskilde.dk


Om projekt ’Peers som Brobyggere’

Projekt ’Peers som Brobyggere’ er et af de tre SATS-puljeprojekter om afprøvning af peer-støtte i Danmark, som afsluttes sommeren 2018. Projektet er et samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND Roskilde/Lejre.

I projektet er peers ansat i stabsenheden PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery i Region Sjælland og på recoveryskolen ARK – Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling i Roskilde Kommune. I statusrapporten opridses de foreløbige resultater af brugen af peers på psykiatriske sengeafsnit og som undervisere på ARK.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.